slogan7-al

Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare

 big msh-20150227-a

Gjetjet paraprake të Programit të Ricertifikimit 2010-2014

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: “Kualifikimi i profesionistëve të shëndetit, emergjencë kombëtare” Tiranë, 27/02/2015 – Rreth 1/3 e trupës së profesionistëve të shëndetësisë në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin nëse nuk arrijnë të japin provimin e riçertifikimit, afati i të cilit është deri më 15 tetor të këtij viti.

 Lajmi u bë i ditur në një takim që Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj, dhe Drejtorja e Qendrës Kombëtare të Edukimit në Vazhdim (QKEV), Dr. Entela Shehu, zhvilluan sot (27/02/2015) me gazetarët.

Duke ofruar shpjegime të hollësishme të gjetjeve nga analiza paraprake e programit të ricertifikimit 2010-2014, Ministri Beqaj tha se rezulton që, mesatarisht, 63% e numrit të përgjithshëm të profesionistëve të shëndetësisë (mjekë, dentistë/mjekë stomatologë e farmacistë) që punojnë në sektorin publik dhe jopublik të sistemit të kujdesit shëndetësor në vend nuk kanë përmbushur detyrimet e tyre për mbledhjen e krediteve të edukimit në vazhdim. Në zbatim të vendimeve kur ky proçes ka filluar 5 vite më parë, këta profesionistë të shëndetësisë që nuk kanë marrë kreditet, nuk mund të vazhdojnë ta ushtrojnë profesionin e tyre, dhe sipas z. Beqaj, kjo është një gjendje shumë e rëndë, në kufijtë e një “emergjence kombëtare”, pasi sipas tij, lidhet pikësëpari me cilësinë e ofrimit të kujdesit shëndetësor.

Duke i’u referuar mbledhjes së Bordit të Ricertifikimit dhe Akreditimit (BRA) të Profesionistëve të Shëndetësisë të zhvilluar vetëm tre ditë më parë (24/2/2015), ku u diskutuan modalitetet e provimit të ricertifikimit për profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë përmbushur detyrimet e programit 5-vjeçar të ricertifikimit 2010-2014, z. Beqaj sqaroi se janë marrë disa vendime të rëndësishme për të administruar proçesin që do të pasojë lidhur me këtë program. “Deri në 15 prill, ne do të kemi shpallur listën nominale të gjithësecilit që s’i ka marrë kreditet,” – tha kreu i shëndetësisë, duke theksuar se deri në 15 prill, do të kemi punuar me urdhërat e profesionistëve, fakultetet përkatëse të Universitetit të Mjekësisë, “për të përcaktuar programet që do të duhet të kenë parasysh profesionistët që 6 muaj nga data e shpalljes së listës, – ku gjithsecili ka emrin e tij, – do të duhet të japë provimin e riçertifikimit, që do të thotë afati është deri më 15 tetor”.

Ndërkohë, po më 15 prill, QKEV do t’i çojë urdhërave të profesionistëve, listën e profesionistëve që kanë zero kredite, dhe atyre me zero, automatikisht, nuk u lejohet më ta ushtrojnë profesionin; sigurisht, edhe ata do të kenë mundësinë të përfshihen në një proçes provimi; do t’ia përcjellim Agjencisë së Barnave (AKBPM – Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore) që monitoron tregun farmaceutik; do t’ia përcjellim edhe Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor (ISHSH) që kontrollon mjekësinë jopublike, qoftë edhe pjesën e shërbimit stomatologjik, sqaroi z. Beqaj. Në vijim, fjala e plotë e Ministrit Beqaj dhe pyetj/përgjigjet me gazetarët në takim.

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Mirëdita!

Çmuam të nevojshme të bëjmë një komunikin, përsëri publik, lidhur me vlerësimet e proçesit të çertifikimit të profesionistëve të shëndetësisë. Kemi bërë ditën e martë (24/02/2015) një mbledhje të bordit të riçertifikimit, ku kemi analizuar të dhënat paraprake të përfundimit të periudhës 5-vjeçare dhe kemi marrë disa vendime për punën që pason, sepse jemi në një situatë që duhet të ndërhyjmë.

Është momenti për të ripërsëritur, dhe siç janë të paraqitura edhe aty, në mënyrë përmbledhëse:

Mjekët kanë patur detyrimin, që në 5 vite të kenë 150 kredite, ndërsa farmacistët dhe dentistët, apo mjekët stomatologë, kanë patur detyrimin të kenë 100 kredite.

Në fund të këtij proçesi, nga të dhënat që kemi administruar rezulton që:

vetëm 64% e mjekëve i kanë marrë kreditet e nevojshme;

vetëm 72% e farmacistëve;

vetëm 48% e dentistëve; në një vlerësim të përbashkët,

vetëm 63%.

Gjithashtu, të dhënat mesatare globale, tregojnë se mjekët kanë marrë 165 kredite, farmacistët 119, ndërsa dentistët 88.

Fakti që mesatarja është 165 për mjekët; për farmacistët 119, tregon që nuk kanë munguar mjekët, që kanë bërë përpjekje për të marrë kreditet, sepse fakti që kemi 1/3 pa i marrë, dhe 2/3 duke i marrë, dhe mesatarja ishte 165, tregon që, - siç janë dhe të dhënat, - ka njerëz që kanë marrë dhe 200 dhe 300. Pra, paraprakisht mund të themi që nuk ka patur ofertë të kufizuar, në përgjithësi.

Së dyti, jemi para këtij fakti, të cilin unë do ta vlerësoja se situata është shumë ekstreme, jemi para një emergjence kombëtare.

Në zbatim të atyre çfarë janë vendosur në vitet kur ky proçes ka filluar, profesionistët e shëndetësisë që nuk kanë marrë kreditet, nuk mund të vazhdojnë ta ushtrojnë profesionin e tyre.

Të thuash që 1/3 e trupës e profesionistëve të shëndetësië në vend nuk mund ta ushtrojnë më profesionin, është një gjë shumë e rëndë, sepse lidhet me kujdesin shëndetësor, me cilësinë e tij dhe për këtë arsye, ne në bord, kemi marrë disa vendime të rëndësishme për të administruar proçesin që do ta pasojë.

Deri në 15 prill, ne do të kemi shpallur listën nominale të gjithësecilit që s’i ka marrë kreditet. Deri në 15 prill, do të kemi rënë dakord dhe punuar, ose më mirë do të kemi punuar me njëri-tjetrin – ne si Ministri vetëm sa e facilitojmë proçesin, – urdhërat e profesionistëve me fakultetet përkatëse të Universitetit të Mjekësisë, për të përcaktuar programet që do të duhet të kenë parasysh profesionistët që, 6 muaj nga data e shpalljes së listës, – ku gjithsecili ka emrin e tij, – do të duhet të japë provimin e riçertifikimit, që do të thotë afati është deri më 15 tetor.

Nga njëra anë, kemi detyrimin që t’i ofrojmë qytetarëve shqiptarë kujdes shëndetësor cilësor, përfshirë dhe burimet njerëzore në shëndetësi; nga ana tjetër, edhe situatën s’e kemi shumë të kënaqshme në kuptimin e një oferte shumë të madhe. Unë e kam thënë disa herë, tashmë dihet që mungojnë mjekët në Shqipëri. Deri më 15 tetor, do na shtohet mungesa, situata do të jetë më problematike.

Ndërkohë, po më 15 prill, QKEV (Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim) do t’i çojë urdhërave të profesionistëve, listën e profesionistëve që kanë zero kredite dhe atyre me zero automatikisht nuk u lejohet më ta ushtrojnë profesionin. Sigurisht, edhe ata do të kenë mundësinë të përfshihen në një proçes provimi; do t’ia përcjellim Agjencisë së Barnave (AKBPM – Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore) që monitoron tregun farmaceutik; do t’ia përcjellim edhe Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor (ISHSH) që kontrollon mjekësinë jopublike, qoftë edhe pjesën e shërbimit stomatologjik.

Megjithatë, përveç kësaj paraqitjeje të përgjithshme, unë besoj se është me interes për publikun, – do të ftoja drejtoreshën e Qendrës, Dr. Entelën (Dr. Entela Shehu, Drejtore e QKEV), të bëjë një përshkrim edhe si është pak më konkretisht shpërndarja, – midis niveleve të kujdesit shëndetësor, pra;

si është në parësor, – si është në spitalor, si është në terciar;

si është shpërndarja gjeografike, – pra, si e kemi situatën në Tiranë, apo si e kemi situatën në qytete dhe në rrethe të ndryshme të vendit;

si është situata sipas specialiteteve, për të krijuar një ide më të plotë; por, edhe

si është situata në shëndetësinë publike dhe në shëndetësinë jo publike.

Por, meqënëse, ndoshta jemi në konkluzionet e një proçesi 5-vjeçar dhe duke qenë se Dr. Entela është që në fillim të këtij proçesi në administrimin e Qendrës (QKEV), ndoshta është me vend edhe për ju, që të bëjmë një përshkrim pak të shkurtër të historisë së këtij 5-vjeçari.

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Duket që në 5 vitet e këtij programi të parë, përpjekjet e profesionistëve të shëndetësisë kanë qenë të pamjaftueshme.

jo vetëm sepse mesatarisht 1/3 s’i ka bërë këto përpjekje, por sepse më pak përpjekje në privat, dhe më shumë përpjekje në publik;

më pak përpjekje në spitalor dhe më shumë përpjekje në parësor;

më pak përpjekje në specialitete, - që ndoshta e çmojnë se janë të pazëvendësueshëm, - siç mund të përmend pediatrit, reanimatorët neonatë, ortopedët;

më pak përpjekje edhe sipas territorit gjeografik. Fakti që ne kemi përgjithësisht 36% të mjekëve pa i plotësuar dhe 30% në Tiranë, do të thotë edhe këtu ku ka, - është maksimumi i ofertës së këtij proçesi, ku ka edhe spitale universitare, - kreditet janë të pamjaftueshme.

Në spitalet universitare, 1 në 4 mjekë nuk i ka marrë kreditet e kërkuara, apo le të themi edhe profesione që janë kryesisht të sektorit jopublik, - siç është rasti i stomatologjisë, - 1 në 2 s’ka marrë kredite dhe 1 në 5 ka marrë 0 kredite. Dhe praktikisht, më 16 prill, 1 në 5 stomatologë është e sigurtë që s’mund ta vazhdojë të ushtrojë profesionin e tij, derisa të hyjë në proçesin e riçertifikimit.

Prandaj nuk dua të rihap një diskutim, - për të cilin jam shprehur se do pres vendimet e gjykatës, - por besoj se mund të theksohet se, përtej këtij vlerësimi që është kryesisht i përpjekjeve, me përpjekje të pamjaftueshme dhe me shembuj që tani po sillen vetë, për një pjesë formale të atyre përpjekjeve, edhe vlerësimi i cilësisë së përpjekjeve mbetet i nevojshëm.

Gazetar #1: Për bluzat e bardha që kanë zero kredite, do të thotë që do të shpallet vendet vakante në spitale?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Për profesionistët e shëndetësisë, që punojnë në institucionet publike, që në mos gaboj, në korrik vjet, kemi marrë vendim që në 16 Prill, nga drejtuesit e institucioneve ku punojnë, u është shpallur vendet e punës vakante.

Gazetar #1: Po në privat?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Në privat, ata që janë me zero, u çojmë informacion urdhërave dhe urdhërat ua pezullojnë ushtrimin e profesionit dhe sigurisht, thashë, tek farmacistët ne kemi Agjencinë e Barnave (AKBPM), që inspekton proçesin e vendosjes së barnave në treg dhe ajo kërkon kur shkon në një farmaci dhe kush është drejtuesi teknik dhe farmacisti çfarë dëshmie për ushtrim profesioni ka. Po kështu, tani kemi Inspektoratin Shëndetësor Shtetëror me klinikat jopublike të stomatologjisë.

Gazetar #2: Thatë që shqetësimi juaj më i madh, është krijimi i vendeve vakante, thatë që disa rrethe që kanë mungesa tashmë specialistësh, do të krijojnë mungesa të reja të specialiteteve...

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Mund të krijohen.

Gazetar #2: Si do t’i zëvendësoni këto?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Së pari, do të bëjmë përpjekjet maksimale, që brenda periudhës 15 tetor, t’i krijojmë mundësinë atyre nëse kanë nevojë për trajnime shtesë, - përveç përpjekjeve individuale, - që të arrijnë të dalin sa më mirë deri më 15 tetor.

Gazetar #2: Po deri mw 15 tetor? ...E kam fjalën për zero kreditet, që do t’u shpallet vendi vakant…

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Do t’u shpallet vendi vakant, do ta plotësojmë me të tjerët.

Gazetar #3: Zoti Ministër, një pyetje. Sot mjekët kanë ngritur pretendimet që nuk ka qenë faji i tyre që nuk kanë marrë kreditet, por kostoja e lartë për 150 kredite duhen 1500 euro plus kosto e rrugës etj. etj., të cilat nuk i përballon shteti, por duhet t’i përballojnë vetë ata. Për më tepër, sipas tyre, këto vijnë nga rrethina, zona të thella, që e kanë të pamundur.

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Besoj se, ilustrimet që sapo bëmë këtu - dhe që i ndoqët dhe ju personalisht,- dëshmojnë të kundërtën e asaj që kanë pretenduar sot, që do të thotë fakti që, mesatarja është 165 e të gjithëve, tregon që ka patur mundësi për tu realizuar, përderisa ka edhe me 100 edhe me 200.

Dhe fakti që, në sektorin jo publik, situata është më keq se në sektorin publik, në sektorin jo publik përgjithësisht është i përqënduar në qendrat më të mëdha të banuara, është kundërthënia e asaj që ju përcollët si pretendim të tyre.

Gazetar #3: Do vazhdojë të jetë me para, për të marrë kreditet 150 euro 10 kredite?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Atëherë, ky është një vlerësim që e bëni ju, nuk e di çfarë kalkulimesh keni bërë. Ne kemi vendosur në mbledhjen e ditës së martë, që brenda muajit mars, të bëjmë një diskutim shumë më të gjerë, për të vendosur si do të jetë cikli i dytë i edukimit në vazhdim, pra: kohëzgjatja e tij, elementët.

Por mua më vjen mirë që ngritët një gjë, që unë kam dy muaj që e them. Unë jam i vetëdijshëm, që të paktën në shëndetësinë publike, mjekët dhe infermierët, me rrogat e tyre nuk mund të investojnë për formimin e tyre profesional. Por, për të investuar me efektivitet, ne na duhet një pasqyrë e saktë e mungesave që kanë sot, ky ishte dhe qëllimi i testimit, të cilët ata mund të vazhdojnë ta kundërshtojnë, është e drejta e tyre.

Drejtore e QKEV Entela Shehu: Në përgjigje të pyetjes suaj në lidhje me pagesat për kreditet, do të doja t’ju informoja ju por edhe kolegët, të gjithë ata që janë të interesuar, që jo çdo kredit paguhet. Është e vërtetë, që për pjesëmarrjet në konferenca ndërkombëtare, por edhe kombëtare, profesionistët e shëndetësisë duhet të paguajnë, ose paguajnë në shumicën e rasteve. Por, 20% e numrit të krediteve, mund të mblidhet përmes raportimit të librave, artikujve shkencore, që kanë lexuar, të cilat nuk kërkojnë pagesë.

Por, ka edhe plot aktivitete të tjera, që zhvillohen në institucione shëndetësore dhe trajnime e konferenca të organizuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe donatorë, në të cilat kanë marrë pjesë dhjetëra dhe qindra profesionistë shëndetësie, në të cilat nuk kanë qenë me pagesë. Pra, jo çdo aktivitet është me pagëse. Natyrisht, ka kosto që duhen konsideruar dhe një shtim sa më i madh i ofertës për edukimin në vazhdim, do ta ndihmonte çdo profesionist shëndetësie, por të jetë e qartë, që jo çdo kredit bën x euro.

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Për ilustrim, vetëm ata që janë trajnuar në parësor për t’u përgatitur profesionalisht, për zbatimin e Programit të Kontrollit Bazë, ka qenë diçka pa pagesë për ata, ka qenë e barazvlefshme me 27 kredite, që do të thotë se është rreth 1/5 e detyrimit 5-vjeçar që kanë patur.

Gazetar #4: Do rishikohen tarifat e krediteve, të paktën po flasim për ato konferenca që kanë patur një tarifë kundrejt krediteve, ka tarifa tavan për këto?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Ajo është pjesë e një oferte që zhvillohet në tregun e lirë dhe nuk kemi një proçes, nuk kemi një sistem tarifash të rregulluara. Ne sigurisht, duam të shpenzojmë para publike, për trupën mjekësore që punon në institucionet publike, në mënyrë më efektive në të ardhmen.

Gazetar #5: Zoti Ministër, në fakt u hap çështja për mjekët, mendojnë që nuk përballohen këto tarifa. A do të ketë gjatë 5-vjeçarit të ardhshëm nga Ministria një fond të përcaktuar, për mjekët të kenë mundësi që të marrin kreditet dhe të rimbursohen nga institucionet përkatëse?

Ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj: Atëherë, unë jua thashë, se si do të jetë cikli i ardhshëm, - kemi hapur një diskutim, duam ta bëjmë sa më të gjerë, - do ta vendosim besoj brenda prillit.

Ne jemi të angazhuar, që të investojmë edhe për rritjen e formimit profesional të profesionistëve të shëndetësisë. Siç po investojmë në infrastruktutë, siç po investojmë në pajisje, siç po shtojmë buxhetin për barnat, për materiale mjekimi, për kite dhe reagentë, e shohim të nevojshme dhe të domosdoshme të investojmë edhe në burimet njerëzore.

Prandaj filluam një proçes, donim ta mbyllnim brenda shtatorit, që në buxhetin afatmesëm 2016-2018, të vendosnim brenda hapësirës financiare që kemi, para enkas për formimin profesional.