slogan7-al

Janar- Qershor 2010, Mbi 105 dosje aplikimesh për akreditim pranë QKEV-së

105-dosje-aplikimesh-27-7Dosjet e mbi 105 aktiviteteve  të ndryshme mjekësore janë dorëzuar  pranë Qendrës Kombëtare të Edukimit  në Vazhdim,  për të  përfituar pikët e akreditimit. Kjo shifër e cila i përket vetëm  6 mujorit të parë të vitit 2010, janar-qeshor,  pritet të jetë më e madhe për 6 mujorin e dytë të vitit.  Procesi i edukimit në vazhdim, që ka nisur më 1 janar 2010, parashikon përfshirjen e personelit shëndetësor në konferenca, trajnime, seminare, të cilat do të vlerësohen me kredite për çdo pjesëmarrës. Në rast se këto kredite nuk realizohen brenda një periudhe 5-vjeçare, atëherë mjekët, stomatologët apo farmacistët do t’i nënshtrohen një provimi.
“Vendosja e detyrimit për të mbledhur 150 kredite ka pasur si synim të motivojë profesionistët e shëndetësisë për të përmirësuar performancën e tyre, për të rritur njohuritë dhe aftësitë e tyre. Nëse një profesionist nuk i mbledh 150 kredite deri në fund të vitit 2014, atëherë ato do i nënshtrohen një provimi që do të organizohet nga Urdhri i mjekut, për mjekët apo Urdhri i farmacistit për farmacistët, në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë”, ka sqaruar gjatë një komunikimi për mediat  Entela Shehu, drejtoresha e Qendrës Kombëtare për Edukimin në vazhdim.