slogan7-al

Përqasja

Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim  synon të realizojë misionin e saj përmes një bashkëpunimi të ngushtë me aktorë të tjerë të rëndësishëm të sistemit shëndetësor shqiptar që përfshijnë institucione qeveritare dhe joqeveritare, institucione akademike publike ose private.

Profesionistët e shëndetit dhe nevojat e tyre për edukim në vazhdim mjekësor janë qendra e sistemit të zhvillimit profesional, që është ngritur dhe po zhvillohet nga QKEV dhe Ministria e Shëndetësisë. 

QKEV është e hapur ndaj  kontributit të të gjithë partnerëve të mundshëm në fushën e edukimit në vazhdim.