slogan7-al

Si mund të informohem për gjendjen e krediteve?

Të gjithë ju që jeni  të regjistruar në regjistrin kombëtar të certifikimit mund të shikoni gjendjen tuaj të krediteve online duke vizituar faqen zyrtare të QKEV-së në dritaren "Kliko këtu për të mësuar numrin e krediteve tuaja". Për këtë ju nevojiten  emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi juaj, të cilat mund t'i keni marrë me anë të një emaili në adresën elektronike pas momentit të regjistrimit nga QKEV. Ju që  nuk jeni pajisur ende me këto të dhëna mund të kontaktoni QKEV-në.

Ndërsa shikoni numrin tuaj të krediteve vini re edhe të dhënat tuaja personale. Në rast se ka pasaktësi në ndonjë prej tyre keni mundësi t'i modifikoni ato.