slogan7-al

Cilat janë detyrimet që duhet të përmbush gjatë ciklit të parë?

Nëse jeni mjek, detyrimi juaj është plotësimi i të paktën 150 krediteve përmes ndjekjes së aktiviteteve të ndryshme të edukimit në vazhdim, si konferenca, seminare, trajnime, por dhe shkrimit të artikujve shkencore ose leximit të literaturës.
Janar – Dhjetor 2010  : 30 kredite
Janar – Dhjetor 2011  : 30 kredite
Janar – Dhjetor 2012  : 30 kredite
Janar – Dhjetor 2013  : 30 kredite
Janar – Dhjetor 2014  : 30 kredite
1 kredit = 1 orë aktivitet

Nëse jeni farmacist ose dentist, detyrimi juaj është plotësimi i të paktën 100 krediteve për periudhën 2010-2014.

Janar - Dhjetor 2010 : 20 kredite

Janar - Dhjetor 2011 : 20 kredite

Janar - Dhjetor 2012 : 20 kredite

Janar - Dhjetor 2013  : 20 kredite

Janar - Dhjetor 2014 :  20 kredite