slogan7-al

9 – 27 nentor 2015 Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Roli i mjekut të familjes në kujdesin parësor” .

Titulli i aktivitetit: 9 – 27 nentor 2015 Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Roli i mjekut të familjes në kujdesin parësor” .

Data e zhvillimit: 9 – 27 nentor 2015

Vendi i organizimit: ISSAT Tiranë

Organizatori/ofruesi: ISSAT Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i përgjithshëm, Nd . Mjekë, Kryeinfermierë, Drejtues të Institucioneve shtetërore, Pjestarë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Kreditet : 30

Nr i dosjes: 1112