slogan7-al

4-5 dhjetor 2015 , “Zhvillimet e reja mbi diagnozen e hereshme dhe mjekimin e pershtatshem per parandalimin e verbimit ”

Titulli i aktivitetit: 4-5 dhjetor 2015 , “Zhvillimet e reja mbi diagnozen e hereshme dhe mjekimin e pershtatshem per parandalimin e verbimit ” 

Data e zhvillimit: 4-5 dhjetor 2015

Vendi i organizimit: Telemedicina Tirane dhe Hotel Tirana International Tirane

Organizatori/ofruesi: Spitali Amerikan Tirane

Kontakte: Tel: 0682181312

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjekë okulist kirurg okulist, kirurg i pergjithshem, mjek i pergjithshem , infermier, farmacist, mjek opticien, pediater, pediater neonat

Kreditet : 10

Nr i Dosjes: 1374