slogan7-al

20 qershor 2015, Korcë "Farmakologjia e krahasuar e frenuesve të pompës protonike (PPI) ".

Titulli i aktivitetit: 20 qershor 2015, Korcë "Farmakologjia e krahasuar e frenuesve të pompës protonike (PPI) ".

Data e zhvillimit: 20 qershor 2015

Vendi i organizimit: DRSH, Korcë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit

Publik Kontakte: Tel: 355 694445985 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Manaxher/Drejtor, Farmacist, Specialist të shëndetit publik

Kreditet : 4