slogan7-al

25 dhe 26 maj 2015 TiranëTrajnim “Urgjencat Mjekësore në shërbimin parësor “

Titulli i aktivitetit: 25 dhe 26 maj 2015 TiranëTrajnim “Urgjencat Mjekësore në shërbimin parësor “ 

Data e zhvillimit: 25 dhe 26 maj 2015

Vendi i organizimit: Telemedicina Tiranë

Organizatori/ofruesi: Akademia Shqipetare e Mjekeve te Familjes Tiranë

Kontakte: Tel: 0672023962 Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier

Kreditet : 5

Nr i Dosjes: 1288