slogan7-al

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
calendar-activities   kliko-kreditet11112016   Verifikimi Regjistrimit ne QKEV
Previous Next
  • 1
  • 2
  • 3
Formularët e përditesuar të Aplikimit për akreditim dhe Listës së pjesmarrësve
QKEV ka përditesuar Formularët e Aplikimit për akreditim dhe Listën e pjesmarrësve. Njoftojmë të gjithë organizatorët e aktiviteteve të edukimit në vazhdim se asnjë format tjetër nuk do të pranohet nga QKEV-ja. Formular Aplikimi per akreditim Format Liste pjesmarresish
Read more
Raporti vjetor 2017
Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim publikon Raportin Vjetor 2017 të Edukimit në Vazhdim Raporti_Vjetor_2017.zip
Read more
Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Janar 2018
Gjatë muajit Janar 2018, QKEV ka monitoruar gjithsej 9 aktivitete, lidhur me zbatimin e standardeve të cilësisë së edukimit në vazhdim, prej të cilave 6 trajnime dhe 3 konferenca. Nga monitorimi u dallua për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim, aktiviteti "Kujdesjet infermierore në njohjen dhe parandalimin e...
Read more

Monitorimet e Aktiviteteve për Muajin Tetor 2017

Gjatë muajit Tetor 2017, QKEV ka monitoruar gjithsej 21 aktivitete të edukimit në vazhdim, prej të cilave 14 trajnime dhe 5 konferenca dhe 2 seminare.

Nga monitorimi u dalluan për përmbushje maksimale të standardeve të edukimit në vazhdim aktivitetetet:

"Konferenca e 8-të e Europës Juglindore e Kimioterapisë dhe Infeksionit", organizuar nga Shoqata Shqiptare e Infektivologjisë në Durrës. 

"Ndërhyrjet për lënien e duhanit", organizuar nga Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik.

Plotësimi i standardeve konsistoi në nivelin e lartë shkencor të prezantimit nga ana e lektorëve, në zbatimin me rigorozitet të kriterit të konfliktit të interesit, te programit të aktivitetit, si dhe standarteve te tjera te cilesise, për të cilat përfitoi rritje të numrit të krediteve.