Viti 2012

7 Korrik / Kukës,Leksion ““Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm” 884
7 Korrik/Kukës, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë” 765
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 846
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 826
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike”, 801
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 859
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 862
29 Dhjetor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 880
29 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike" 845
29 Dhjetor, Trajnim “Terapia Gjenike” , 1142
29 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 860
29 Dhjetor, Konferenca “Përditësimi i njohurive mbi AIJS dhe Mukolitikët” 942
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 774
26 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 778
23 Dhjetor, Trajnim “Parimet e një ushqyerje të shëndetshme të fëmijëve nga 6 muaj deri në 3 vjeç”, 1001
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Trajtimi medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar” 959
22 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 908
22 Dhjetor Berat, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 883
21 Dhjetor Tiranë, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 1030
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 864
20 Dhjetor Korçë, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti” 854
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 887
19 Dhjetor Korçë, , Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1260
19 Dhjetor Korçë, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar” 975
17-18 Dhjetor, Trajnim “Parandalimi i transmetimit të HIV-it nga nëna tek fëmija”, NË PROCES 911
17 Dhjetor. Trajnim për Trajnerët “Kursi Mbarëkombëtar, Shqipëri dhe Kosovë i menaxhimit të emergjencave në Shëndet Publik., 1457
16 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 832
15 Dhjetor Fier, Leksion “Njohuri mbi farmakoekonominë”, 894
15 Dhjetor Fier, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 891
15 Dhjetor Durrës, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1095
15 Dhjetor, Korçë, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike” 868
15 Dhjetor,Durrës, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 978
15 Dhjetor, Shkodër, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 908
15 Dhjetor Korçë, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 903
15 Dhjetor Shkodër, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 944
15 Dhjetor Lezhë, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik” 901
15 Dhjetor, Konferenca “Parandalimi i sëmundjes kardiovaskulare/vlerësimi dhe menaxhimi i riskut dhe sesioni satelit: Antitrombotikët dhe antikoagulantët: strategjitë e mjekimit dhe alternativat e reja”, 1313
15 Dhjetor, Konferenca ‘Strategjia e vlerësimit dhe e trajtimit të kancerit pulmonar”, 1519
21 Dhjetor, Leksion “Radikalet e lira, “stresi oksidativ” dhe pasojat e dëmshme të tij në organizëm”, 1545
14 Dhjetor, Leksion ‘Njohuri bazë për farmakoekoniminë”, 1318
14-16 Dhjetor, Konferenca e V-të Mjekësore Ndërkombëtare 2348
12 Dhjetor , Leksion “Dhimbjet e kokës, klasifikimi dhe diagnoza”, 1686
11-12 Dhjetor, Konferenca Shkencore “Shkëmbimi dhe demonstrimi i praktikave të mira në kirurgji”, 867
09-11 Dhjetor, Kongresi Ndërkombëtar për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike dhe Seminari I 5-të Ballkanik Intensiv për Telemjekësi dhe Shëndetësi Elektronike, 917
9 Dhjetor, Trajnim “Probleme të rëndësishme dermatologjike në kujdesin shëndetësor parësor” 885
8-9 Dhjetor Korçë, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 817
8 Dhjetor, Konferenca “Alkooli (vartësia), diagnostikimi, historia dhe karriera e vartësisë, trajtimi dhe rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore”, 1517
8 Dhjetor, Trajnim “Sëmundja ulçeroze gastroduodenale në praktikën klinike” 891
8 Dhjetor, Trajnim “Farmakologjia e frenuesve të pompës protonike (PPI), 964
8 Dhjetor, Konferencë Kombëtare shkencore e Dermato-Venerologjisë, 1460
7-8 Dhjetor,Konferencë “Kongresi i parë Kombëtar i Fizioterapistëve”, 1722
6 Dhjetor, Leksion “Mëlçia dhe barnat” 847
5 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 855
5 Dhjetor, Workshop “Sëmundjet seksualisht të trasmetueshme”, 1590
4-18 Dhjetor, Takime Shkencore, 922
1 Dhjetor, Kurs Trajnimi Ortodontiko Kirurgjikal i Kanineve të Përmbajtur dhe klasës së tretë., 1334
30 Nëntor, Seminar “Ndryshimi i qendrimit në lidhje me shëndetin, parimet e ushqyerjes dhe këshillime”, NË PROCES 1101
30 Nëntor, Kurs Trajnimi Profesional: “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1323
26 Nëntor, Leksion “Probiotikët, çfarë duhet të dijë farmacisti”, 1291
25 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1080
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 968
25 Nëntor, Trajnim “Vaksinimi dhe Terapia Gjenike” 1160
24 Nëntor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1029
24 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz” 1061
24 Nëntor, Trajnim “Roli i bazave në dermokozmetogjinë mjekësore" 1184
24 Nëntor, Konferenca “Trajtimi medikamentoz dhe kirugjikal i sëmundjeve të syrit”, 1741
23 Nëntor, Konferenca e dytë e AGEA për mjekun e familjes, 1345
21 Nëntor, Konferenca “Progres në Përmirësimin e Cilësisë dhe Sigurisë në sistemin tonë Shëndetësor”, 1380
20 Nëntor, Leksion “Vetitë farmakologjike të Spirulinës” 1230
20 Nëntor, Leksion “Udhëzues mbi përdorimin, literaturën shkencore në internet” 1231
20 Nëntor, Leksion “Barnat patentë, hibrid dhe biosimilar”, 1023
20 Nëntor, Leksion “Përmirësimi i përdorimit të barnave dhe kujdesi për të sëmurët” 1099
19-20 Nëntor, Konferenca e 18-të Kombëtare Dentare, 1397
19 Nëntor, Konferenca e 2-të kombëtare e Rheumatologjisë në kuadër të 100-të vjetorit të panvarësisë, 1100
18 Nëntor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1028
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore” 783
17 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 895
17 Nëntor, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1029
17 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 1007
16-17 Nëntor, “Kongresi VI Ndërkombëtar i Perinatologjisë” 1045
18 Nëntor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1064
17 Nëntor, Trajnim “Depoforeza me Cupral në Endodonci”, 1127
17 Nëntor, Konferenca “Diabet Forum 2012”, 1262
17 Nëntor, Konferencë shkencore e klinikës “Luis”, NË PROCES 2003
17 Nëntor, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të SPOK (sipas GOLD 2011), 1208
19-22 Dhjetor, Trajnim “Klasifikimi dhe Kontrolli Mekanik (CGM) I çrregullimeve muskulo-skeletike: kolona lombare”, 1714
14-15 Nëntor, Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 1061
11 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 1024
10- 30 Nëntor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e gruas shtatëzënë dhe fëmijës” 862
10 Nëntor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 893
10 Nëntor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1093
10 Nëntor, Seminar “Gastroenteritet nga Rotavirusi në moshën fëminore”, 1035
10 Nëntor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1065
9-10 Nëntor, Kongresi i kirurgjisë OMF, 1422
9 Nëntor, Konferenca “Risi në Oftamologji”, 1331
8 Nëntor, Trajnim “Higjena e Duarve”, 1916
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 881
5 Nëntor, Seminar “Rritja e kapaciteteve komunikuese, teknike dhe profesionale të personelit shëndetësor”, 886
5-12 Nëntor, Trajnim i personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës. Kurbat e rritjes së fëmijës” 1274
4 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 902
4 Nëntor, Trajnim “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 926
1 -27 Nëntor, Trajnim “Menaxhimi i infeksioneve respiratore në shërbimin ambulator. Turbekulozi dhe kanceri pulmonar. Ekzaminimet bronkologjike dhe imazherike në pneumologjit”, 935
1 Nëntor, Kurs “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1230
31 Tetor, Konferenca “Politikat e antibiotikorezistencës dhe implementimi i protokolleve të infeksioneve spitalore” 1516
28 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetëshme e fëmijës” 1042
28 Tetor, Trajnimi “Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësore parësor” 1018
27 Tetor, Trajnimi “Infeksionet e traktit urinar dhe trajtimi medikamentoz”, 1067
27 Tetor, Trajnimi “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 967
27 Tetor, Konferenca e IV infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës, 1168
27 Tetor, Trajnimi “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1015
27 Tetor, Konferenca “ Diabeti dhe ndërlikimet në organe të ndryshme”, NË PROCES 1370
27 Tetor, Konferenca Kombëtare e Radiologjisë, 1302
26 Tetor, Konferenca e 20-të kirurgjikale shqiptare, 1948
25 Tetor, Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë. 797
20 Tetor, Trajnim “Urgjencat mjekësore në Stomatologji” 1104
19-20 Tetor, “Kujdesi Paliativ për Profesionistët e Shëndetit” , 1028
19 Tetor, Seminar “Roli i farmacistëve në diagnostikimin, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet” 1168
13-14 Tetor, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 2983
13 Tetor, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike”, 902
13 Tetor, Trajnim “Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës” 1259
13 Tetor, Trajnim “Shëndeti publik dhe Endodontia”, 1093
13 Tetor, Konferenca e I-rë e specialiteteve Nr.2 Tiranë, NË PROCES 1663
13 Tetor, Workshop “Kujdesi Paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën “Mary Potter” 1299
11 Tetor, Konferenca “Congress of the Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology (MESPE) “Heart Failure and ARRHYTHMIAS-New Therapeutic Strategies , 1512
10 Tetor, Kurs Trajnimi “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1156
08-27 Tetor, Trajnim “Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës me bazë gjinore” 896
8-9 Tetor, Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në Familjen Europiane përmes pëfshirjes sociale”, 1184
7 Tetor, “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1008
7 Tetor, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore"” 1156
7 Tetor, Trajnim “Infeksionet e traktit urinar dje trajtimi medikamentoz”, 1118
6 Tetor, Workshop “Kurs tre-tematik , rikonstruksion, zbardhim, estetik fytyre” 1190
6 Tetor, Konferenca “Çështje modern në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të gjirit”, 1297
6 Tetor, Konferenca “Infeksionet e Shkaktuara nga pickimet, kafshimet dhe vektorët e tjerë”, 1629
19 Tetor, Konferenca “Etik, Komunikim dhe zbatimi I kodit deontologjisë në shkencën e mjekësisë”, 1411
1 Tetor, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 1266
Tetor-Dhjetor, Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 871
30 Shtator, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 963
29 Shtator, Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC. 784
28-30 Shtator, Trajnim për trajnerët “Edukimi në Vazhdim për Mjekësinë e Familjes”, 980
24 Shtator, Konferenca “Antikoagulantët e rinj oral: Parandalimi I insultit në fibrilacion atrial (AF) dhe mundësi të reja nga studime në praktikën klinike”, 1360
24 Shtator, Seminar “Sjelljet Etiko-Profesionale, menaxhimi i kujdesit dhe edukimi i vazhdueshëm profesional, sfida për rritjen e cilësisë së kujdesit” në kuadrin e 100-vjetorit të pavarësisë, 1232
24 Shtator, Kurs I trajnimit professional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1117
23-24 Shtator, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik. 985
22-23 Shtator, Konferenca “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”, 1338
21 Shtator, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik. 878
17-22 Shtator, “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 984
17 Shtator, Seminar “Urolithiasis në Shqipëri”- Java Europiane Urologjike, 1201
12- 13 Shtator, Trajnim “Alokimi i fondeve në institucionet shëndetësore. Implementimi teorik dhe praktik në Shqipëri”, 1081
3-8 Shtator, Trajnim “Kujdesi paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminalë dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 789
3-7 Shtator, Trajnim “Qasjet në shëndetin publik për shëndetin e nënës dhe fëmijës” , 997
Shtator-Dhjetor, Trajnim për zbulimin e hershëm të Ca të gjirit 1065
22 Gusht , Trajnim “Rritja e kapaciteteve humane në shëndetësi për parandalimin gjatë shtatëzanisë dhe trajtimin e të sapolindurve me defekt në zemër”, projekt i financuar nga AMSHC 765
6 Tetor, Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale. 1080
30 Korrik, Seminar “Mbrojtja e shëndetit dhe zhvillimit të fëmijës është e ardhmja jonë”, 964
23-28 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike 1067
16-21 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 962
14 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 1095
14 Korrik, Trajnim i profesionistëve shëndetësor në Menaxhimin e Integruar dhe Menaxhimin e Projekteve dhe sistemeve të informacionit në Shëndet Publik., 1159
12, 19, 26 Korrik, Seminar “Kurs i avancuar në Psikiatrinë e Urgjencës”, 979
12 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë 1295
9-11 Korrik, Trajnim i trajnerëve për personelin shëndetësor të shkollave”, 1132
8 Korrik, Trajnim medikamentoz i infeksioneve të traktit urinar“ 1149
8 Korrik,Trajnim “ Bazat e ushqyerjes dhe ushqyerja e shëndetshme e fëmijës" 1078
7 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore” 1054
7 Korrik, Trajnim“Aftësitë komunikuese në kujdesin shëndetësor parësor” 985
7 Korrik, Trajnim “Infertiliteti dhe çrregullimet seksuale” 1073
7 Korrik, Seminar “Primo meeting kinesiologia”, 1020
6 Korrik, Konferenca “Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës të spirometrisë në Shqipëri”, 958
6-8 Korrik, Trajnim “Fitoterapia II”, 1463
6-7 Korrik, Konferenca “Reformat Institucionale , domosdoshmëri për integrimin në BE-Forumi: “Shëndet Publik për të gjithë”, 1419
6 Korrik, Konferenca “ Dita botërore e Spirometrisë. Provat funksionale respiratore dhe rezultatet e ditës së Spirometrisë në Shqipëri. , 1142
5 Korrik, Konferenca “Ristë e fundit në trajtimin e onimykozave”, 1291
5 Korrik, Trajnim mbi kujdesin infermieror në aksidentet vaskulare celebrale në klinikën e neurologjisë SRD, 1185
4-11 Korrik, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1839
2 Korrik, Seminar për ofruesit e shërbimit farmaceutik 1085
2-7 Korrik, Kurs Rezidencial “Kujdesi Paliativ, rëndësia e tij tek të sëmurët terminal dhe familjarët e tyre, menaxhimi i dhimbjes dhe simptomave të tjera fizike dhe psikologjike” 893
1 Korrik, Trajnim “Përdorimi i antibiotikëve në praktikën mjekësore" 1033
1 Korrik, Trajnim “Rritja e njohurive të personelit farmaceutik”, 993
30 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 948
30 Qershor, Simpozium “Impakti social i dhimbjes dhe roli i farmacistit”, 1412
29 Qershor, Seminar në Administrim Shëndetësor, 1061
29 Qershor, Seminar “Simpoziumi VI vjetor i Shërbimit Stomatologjik Publik-“Për një përmirësim të imazhit të Shërbimit Stomatologjik Publik”, 986
26-27 Qershor, Workshop “ Planifikimi dhe përdorimi i hapsirave në spital”, 945
26 Qershor, Konferencë Shkencore me temë: Antidepresivët në përdorim, 1806
25 Qershor, Trajnim në distance “Njohuri nga mjekësia interne”, NË PROCES 1268
23 Qershor, Trajnim “Infeksionet odontogjene dhe mjeku I familjes”, 1079
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1187
22-23 Qershor, Konferenca “Continuing Education Course in Implant Dentistry”, 1166
22 Qershor, Seminar “Roli i farmacistit në diagnostifikimin e hershëm, trajtimin dhe ndjekjen e personave me diabet mellitus”, 1425
20 Qershor, Konferenca e 6-të Adriatike e varësisë nga droga. 1318
19 Qershor, Konferenca “Traumat e gjurit e të kaviljes”, 1048
18 Qershor, Konferenca “ Zhvillimi i aftësive të profesionistëve nga Ushqyerja me Gji në Ushqyerjen Klinike”, 1056
17-24 Qershor, “Rritja e njohurive të personelit shëndetësor lidhur me përdorimin, kujdesin dhe efektet e produkteve kozmetike” 931
16 -24 Qershor, “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i qendrave shëndetësore”, 819
16 Qershor, “Sëmundja ulceroze gastroduodentale në praktikën klinike”, 1015
16 Qershor, Konferenca e 12-të Kombëtare e Shoqatës së Nefrologjisë në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë, 1104
15 Qershor, Seminar “Sëmundjet Lisosomale”, 1042
13 Qershor- 5 Korrik, Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë” 1003
11-27 Qershor, “Leksion për ofruesit e shërbimit farmaceutik” 1265
11-16 Qershor, Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 988
11 Qershor, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 981
10 Qershor, Trajnim “Vlerësimi integral i sëmundjeve endokrine”, 1001
9-10 Qershor, Konferenca e IV Mediko-Kirurgjikale, 1655
8 Qershor, Konferenca e 7-të e Shoqatës Shqiptare Hematologji Transfuzion, 1204
2 Qershor, “Konferenca e Pranverës e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë. Aktualitete në e kardiologjinë shqiptare” 1072
2 Qershor, Konferenca “Vertigo: Çështje diagnostike dhe terapeutike”, 1300
1-10 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 764
01-08 Qershor, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1134
26 Maj, Trajnim “Patologjitë cerebo-vaskulare, trajtimi medikamentoz dhe rehabilitimi” 914
25-27 Maj, Trajnim për Trajnerët “Leonardo EURACT :Kurs për trajnerë në Mjekësi Familje”, 1125
25-26 Maj, Kongresi i 3-të Kosovaro-Shqiptar i ORL-së dhe Kirurgjisë së Kokës dhe Qafës, 1173
25 Maj, Konferenca “Traumatologjia në Sport”, 1345
25 Maj, Leksion “Barnat antiinflamator josteroidike I”, 2323
23 Qershor, Konferenca e I e specialiteteve Nr 2, Tiranë, 1207
22-24 Maj, Trajnim “Kujdesi Paliativ”, 1447
21-26 Maj, Trajnim për Kujdesin Paliativ 1207
19 Maj-27 Qershor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 831
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1066
19 Maj, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1145
18 Maj, Trajnim në Mjekësinë e Familjes për ofruesit e shërbimit në Kujdesin Shëndetësor Parësor, 1017
18 Maj, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Beratit 1606
17 Maj, Trajnim “Terapia e Dhimbjes”, 1753
16-17 Maj, Workshop “Infeksionet spitalore në spital rajonal; funksionimi i Njësive të Kontrollit të Infeksionit Spitalor dhe aplikimi i detyrueshëm i protokollit klinik, 1736
14 Maj, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1396
12-13 Maj, Konferenca “ Transformim 2012 “Kompetencat e Mjekëve të Familjes në Kujdes Parësor”, 1711
11-13 Maj, Konferenca Kombëtare e XVIII , 1825
11 Maj, Konferenca e I-rë Kombëtare për Politikat Shëndetësore në Shqipëri, 1520
9-13 Maj, Kongresi I III –të Ndërkombëtar i studentëve për Shkenca Mjekësore –KISCOMS III MACEDONIA 2012 1135
9 Maj, Workshop “Përmirësimi i Kurrikulës së Ushqyerjes në Shëndetin Publik, Niveli Bachelor” 910
8 Maj, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1284
7, 9, 11 Maj Trajnim “Menaxhimi i rrugëve të frymëmarrjes/ Airway Managemenet” 933
7,9,10 Maj, Workshop “Për një menaxhim sa më të mire të Astmës, SPOK-ut dhe Rinitit Alergjik”, 1256
7 Maj, Konferenca “Sistemi i farmakovigjilencës, survejimi dhe monitorimi i barnave”, 1836
4-5 Maj, Trajnim, “ Higjena dhe roli i saj në Ortodonci dhe Endodonti” 998
4 Maj, “Simpozium shkencor në kuadër të javës shqiptare të Melanomës”, 1615
4 Maj, “Kujdesi farmaceutik 2” 1646
3-5 Maj, Kongresi i 17-të i Shoqatës Stomatologjike Ballkanike, 2894
3 Maj. Workshop “Skleroza/Demenca”, 1242
2 Maj, Seminar “Esthetics Gingival and Tretament” and “Dental Hygeine Motivation”, 1235
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore”, 1888
Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë pediatrike dhe interne” 1975
Trajnimi i të enjtes/ Qendra Shëndetësore Nr.2, NË PROCES 2324
30 Prill, Seminar “ Sëmundje beninje të gjirit në kujdesin parësor”, 1672
30 Prill, Trajnim për Përmirësimin e Cilësisë për ofruesit e Shërbimit Shëndetësor, 1507
28 Prill, Leksion “Mëlçia dhe Barnat”, 1510
28 Prill, Konferenca ORL e pranverës, 1702
27-28 Prill, Trajnim “Teknikat e histerektomisë dhe modernizimi i tyre. Teknikat mini-invazive dhe prioritetet e tyre. 1910
27-28 Prill, “Konferenca e 8-të Kombëtare e Dhimbjes” 2182
27 Prill, Simpozium “Epidemiologjia dhe Diagnostika bashkëkohore e patologjive të gjirit” 1643
27 Prill, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi” 1306
26 Prill, Konferenca e V-të e Shërbimit ambulator i Tiranës, 1632
25 Prill, Trajnim për plotësimin e kartelës dhe regjistrit të ri të punës të Shërbimit Stomatologjik Publik 1473
25 Prill, Konferenca “Gastroenterologjia. Indikacionet Endoskopike”, 1496
25 Prill, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Durrësit 1226
24-28 Prill, Workshop “Asbesti si një dëmtues i shëndetit të punëtorëve dhe i shëndetit ambjental”, 1514
23-24 Prill, Trajnim “Metodat e inspektimit dhe kontrollit të Vektorëve në Shëndetin Publik dhe infestuesve në industrinë ushqimore”, 1255
21 Prill, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1396
16 Prill. Kursi i trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor 1516
14 Prill, “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1293
13 Prill, Trajnim mbi kujdesin infermieror në infeksionet pediatrike 1448
7 Prill, Konferenca “Pediatria: Problemet kirurgjikale tek fëmijët” 1874
4 Prill, Seminar “Të reja në dentistri”, 1749
2 Prill, Dhimbja e kokës dhe trajtimi medikamentoz 937
Prill-Dhjetor, Trajnime për mjekë dhe infermierë të shërbimit parësor dhe terciar, 1943
Prill-Maj, Konferenca “Sëmundja Pulmonare Obstruktive Kronike (SPOK); Përditësimi me mënyrat bashkëkohore të menaxhimit të kësaj patologjie; Alternativat e fundit të trajtimit të SPOK, 1763
31 Mars, Konferencë Shkencore “Etika në Mjekësi” 4071
31 Mars, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 1459
31, Mars, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1234
31 Mars, Seminar “Urgjencat mjekësore në stomatologji” 2086
31 Mars, Seminari “Laboratorët mjekësorë-kërkesa të veçanta për cilësinë dhe kompetencën”, 2383
31 Mars, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike 1412
31 Mars, Konferenca Vjetore Albanian University 1495
30 Mars, Konferenca e pestë kombëtare e shoqatës MKSH 1581
30 Marst, Seminar “Autizmi është një botë”, 1852
30 Mars, “ Trajnim mbi komunikimin dhe etikën e Spitalit Rajonal, Durrës”, 1627
30 Mars, Konferenca “Çfarë përfaqëson farmacia, një njësi shërbimi apo një njësi tregtimi" 1662
27 Mars, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1481
24-31 Mars , Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të familjes lidhur me patologjitë pediatrike si dhe kontraktimi dhe menaxhimi i Qendrave Shëndetësore” 1156
24 Mars, Konferenca XIII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji, 1381
24 Mars, Konferenca e 6-të Nacionale e Implantoprotezës, 1401
23 Mars , Seminar “Përdorimi i opiodeve dhe mposhtja e opiofobisë”, 1584
21 Mars, Konferenca e Parë e Poliklinikës së Specialiteteve Nr:3, Tiranë, 1542
21 Mars, Trajnim “Prezantimi i problemeve fizike dhe mendore të njerëzve me aftësi të kufizuara intelektuale” 1290
19 Mars, Trajnim “Vlerësimi dhe trajtimi i vazhdueshëm i Shëndetit Mendor”, 1933
12 Mars, Trajnim,“Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 1551
9-10 Mars, Konferenca “Anestezia në bazë të pacientit, tipit të ndërhyrjes kirurgjikale dhe mënyrat e organizimit” 1220
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 1590
Trajnim për trajnerët “Ushqyerja e nënës dhe e fëmijës” 1672
29 Shkurt, Kurs trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1610
25 Shkurt, Konferencë “Sfidat e reja të mjekimit të hipertensionit” 1335
24 Shkurt, SPOK, Fizpatologjia dhe Stadifikimi i tij, udhëzuesit ndërkombëtarë të trajnimit të SPOK 1810
24 Shkurt, Trajnim “Sëmundjet e Lëkurës” 1527
18 Shkurt, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 2037
16 Shkurt, Trajnim “Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët”, 1456
8 Shkurt 2012, Trajnim “Ndryshimet klimatike dhe shëndeti i njeriut, rreziqet dhe përgjigjet”, 2402
7-8 Shkurt, Trajnimi “Rritja e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t’iu përgjigjur me profesionalizëm viktimave të dhunës me bazë gjinore” 1416
6-11 Shkurt , Trajnimi “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët” 1855
28 Janar 2012, Konferenca “ Standardizimi i mjekësisë laboratorike në funksion të një diagnoze të sigurtë” 2017
24- 27 Janar 2012, Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor, 1631
21 Janar, Leksion i Hapur “Biopsia: Marrja dhe përpunimi i saktë i materialit bioptik është kyçi i suksesit të një ekzaminimi histopatologjik” 1604
21 Janar, Konferenca “Probleme otoringologjike te fëmijët” 1781
17-18 Janar, Trajnim “Aspekte moderne të Patologjisë, Kirurgjisë Laparoskopike, trajtimi endoskopik dhe teknologjia e fundit LASER”: 1581
11 Janar, Trajnim “Mjeku i familjes dhe aftësia e kufizuar” 1791
7 Janar 2012, Kongresi “Shërbimi farmaceutik. Eksperienca dhe sfida” 2330
31 Mars, Konferenca “Karcinomat e mushkërisë në Shqipëri” 1924