Viti 2011

28 Dhjetor, Trajnim “Roli i mjekut të familjes lidhur me HIV/AIDS” 1027
30 Nëntor, Trajnim “Fitoterapia, përdorimet, përkujdesjet dhe profilaksia e sëmundjeve” 1114
23 Dhjetor, Konferenca e parë e Anatomisë patologjike 1089
21 Dhjetor, Konferenca kombëtare ; Strategjitë kombëtare për kontrollin e ndjekjen e artritit reumatoid dhe osteoporozës 1138
16 Dhjetor, Seminar “Respektimi i kritereve lidhur me udhëzimet e përdorimit të drejtë të barit, faktor kryesor në mjekimin e suksesshëm dhe parandalimin e veprimeve të padëshiruara” 808
15-17 Dhjetor, Konferenca e IV mjekësore ndërkombëtare në specialitete 1039
15 Dhjetor, Konferenca “Patologjitë degjenerative të artikulacioneve” 1067
15 Dhjetor, Seminar “Ushqyerja dhe foshnja-parandalimi i sëmundjeve te të rriturit nëpërmjet ushqyerjes korrekte të foshnjes” 978
15 Dhjetor 2011, Konferenca mbi sistemin informativ të vaksinimit, 1088
13 Dhjetor, Konferenca “Sistemi shëndetësor, reformat në financim, përmirësimi i efiçiencës dhe cilësisë së shërbimit. Eksperienca rajonale e ndërkombëtare" 804
10, Dhjetor 2011, Konferenca e III Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë Shqiptare, 1127
10 Dhjetor, Konferenca “Probleme të Ortopedisë dhe Ortodoncisë në fushën e Stomatologjisë” 1041
10 Dhjetor, Seminar “Ndryshimet klimatike dhe sëmundjet infektive emergjente dhe riemergjente në Shqipëri” 1231
9-10 Dhjetor , Trajnim “Higjiena e Gojës ,Parandalimi dhe trajtimi i sëmundjeve Paradontale” 1016
8-9 Dhjetor, Trajnim “Mjekimet kundër varësisë dhe popullatat me nevoja të veçanta” 957
7 Dhjetor, Seminar “Edukimi dhe shëndeti mendor” 1131
6-7; 8-9 Dhjetor, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme, NË PROCES 1241
5-7 Dhjetor, Workshop “Nga udhërrëfyes klinike kombëtar në protokolle klinike kombëtare” 969
1-2;3-4;10-11;15-16;17-18 Dhjetor, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “, NË PROCES 995
3 Dhjetor, Konferenca “Sindromi koronar akut pa ngritje te ST:sfidat e reja të diagnozës dhe trajtimit” 1033
3 Dhjetor, Konferenca “Alkoolizmi, diagnostikimi, trajtimi rehabilitimi, ndërhyrja social-kulturore” 998
2-3 Dhjetor,“Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Korçës”, NË PROCES 1049
1 Dhjetor, Seminari “Diabeti dhe Obeziteti” 1097
26 Nëntor, Konferenca “Qelizat Staminale: E ardhmja e mjekësisë” 1046
26 Nëntor, Konferenca “Zhvillimet oftamologjike shqiptare dhe tendencat aktuale te Kataraktit dhe Refraksionit 1003
25-26 Nëntor, Konferenca “Çrregullimet psikotike nga teoria në praktikë” 987
25 Nëntor, Trajnim “Rritja e kapaciteteve profesionale të mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes lidhur me patologjitë interne dhe pediatrike 945
19 Nëntor, Konferenca “Reflektim mbi situatën e diabetit në Shqipëri” 1223
19 Nëntor, Konferenca “Dita Botërore e SPOK” 1115
19 Nëntor, Workshop “Kujdesi paliativ i aplikuar pas trajnimit në qendrën Mary Potter” 1034
18 Nëntor, Seminar “Imunologjia në erën genomike” 1061
12 Nëntor, Konferenca “Septorhinoplastika pas defekteve të lindura të buzëqiellzës 1028
12 Nëntor, Konferenca “Metoda moderne të kirurgjisë gjinekologjike, diagnozës prenatale dhe trajtimit të infertilitetit” 1010
11 Nëntor, Konferenca e 19 Kirurgjikale Shqiptare 1141
4 Nëntor, Konferenca “Prioritetet strategjike të shëndetit publik dhe promovimit shëndetësor në komunitet” 968
2 Nëntor, Konferenca e Expo Medical 998
1-14 Nëntor, Konferenca “Praktika e mirë e ruajtjes dhe shpërndarjes së barnave” 1122
Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 1007
31 Tetor, Trajnim mbi neuropatitë diabetike, atakun kardiak, dhe përkufizimi etik i Shëndetit të Mirë 1016
29 Tetor, Konferenca e VII e Imazherisë 1067
29 Tetor 2011, Konferenca e III-të infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1071
28 Tetor 2011, Trajnim “Te kuptojmë psikiatrinë e moshës së tretë” 1076
27 Tetor 2011, Konferenca “Politikat shëndetësore mbi infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistencës” 1003
23 Tetor, Seminar “Zhvillime të Imunohematologjisë të grupeve të gjakut” 998
22 Tetor 2011, Konferenca “Hepatologjia: Zhvillimet e fundit në sëmundjet e heparit” 1031
29, Shtatorr, Trajnim BLS (Basic Life Support)ndhe PALS (Pedriatik Advanced Life Support) 998
21-22 Tetor, Konferenca e 13-të e Pediatrisë me pjesëmarrje ndërkombëtare 1081
20 Tetor, Trajnim “Promocion, Profilaksi dhe Shëndeti i gojës” 1006
20 Tetor 2011, Seminar “Sëmundjet Sistemike Reumatizmale, Artriti Reumatoid, Osteoporoza” 1197
17-24 Tetor, Trajnim për trajnerët për kursin aftësues të personelit të kujdesit parësor shëndetësor “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës” 951
16-17 Dhjetor, Konferenca “Infeksionet e rrugëve të poshtme respiratore” 1146
15 Tetor 2011, Konferenca “Sevoflurani dhe përdorimi i tij në praktikën klinike” 1008
15 Tetor, Konferencë Shkencore “Patologjitë dermo-estetike dhe preparatet farmakologjike për trajtimin e tyre” 968
11 Tetor, Trajnim “Ngritja e sinuseve maxillare” 999
9 Tetor, Seminar “Profilaksia pas ekspozimit me lëngje biologjike të infektuara dhe aksidentet në punë” 1013
8 Tetor 2011, Konferenca e tretë kombëtare e ekokardiografisë në vendimmarrjen klinike 939
5-7 Tetor, Seminar “Simpozium mbi urgjencat radiologjike” 1018
4 Tetor, Workshop për aftësitë mjekësore 940
24 Shtator, Konferenca “Aktualitete të terapisë revaskularizuese në pacientët me sëmundje të arterieve koronare” 945
23 Shtator, Trajnim “Ndërtimi i programeve të depistimit për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri 932
21-22 Shtator, Trajnim “Sistemi i informimit të kontraceptivëve” 1000
20 Shtator, Konferenca “Ndërveprimet medikamentoze me natyrë farmakokinetike” 981
19 Shtator, Konferenca “Principet aktive ne kozmetikë” 988
17-24 Shtator, Trajnim për Trajnerët “Edukimi për lindje” 1008
2 Shtator, Konferenca “Kujdesi Farmaceutik” 992
22 Korrik, Trajnim “Komunikimi Profesionist Shëndeti-Pacienti” 1379
11 Korrik, Trajnim mbi çështjet e mbrojtjes së fëmijëve, zhvillimit të fëmijëve, menaxhimit të konflikteve dhe të prindërimit të shëndetshëm 936
5-8 Korrik, Trajnim “Vlerësimi i rritjes së fëmijëve”, 1060
2 Korrik, Konferenca “Çështje aktuale: Gruaja-Neonati” 979
29-30 Qershor, “Kurs Kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësor të zonës së Ballkanit: Futja e sistemit DRG (Diagnosis Related Group) në sistemin Shëndetësor Kombëtar” 827
25 Qershor, Konferenca “Kongresi i parë i AIDEC” (Albanian International Dental Esthetic Congress) 988
24 Qershor, Seminar “Simpoziumi i V-të shkencorë i SHSP-ASHR, “Për një promovim bashkëkohor të shëndetit oral në shërbimin stomatologjik publik” 1059
24 Qershor, Workshop “Kurs parakongresual i AIDEC (Albanian International Dental Esthetic Congress) 981
18 Qershor, Konferenca “Roli i AIJS (antiinflamatorët jo asteroidë) dhe antispazmolitikëve në trajtimin e dhimbjeve muskuloskeletike, 1211
18 Qershor, Seminari “Metoda moderne të kirurgjisë ortopedike” 1041
18 Qershor, Konferenca “Gastroenteritete në moshën fëminore” 1034
15 Qershor, Seminar “Programi i Trajnimit të Lidershipit të Telemjekësisë Klinike, aplikimet klinike të telemjekësisë” 930
14 Qershor, Trajnim “Metodologjitë e zbatuara për inspektimin higjeno-sanitar të strukturave publike për vlerësimin e nivelit të infestimit nga vektorët biologjikë (insekte dhe brejtës)” 783
11 Qershor, Konferenca e 3-të Mediko-Kirurgjikale 1062
10-12 Qershor, Konferencë “Kongres i V i Mjekësisë Perinatale dhe Kurs i III-të i Avancuar i shkollës IAN Donald” 1044
10-11 Qershor, Trajnim “Shëndeti Publik dhe Diskromia Dentare, Dentistria Restaurative” 1028
10 Qershor, Workshop “Metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe vlerësimit të studentëve në mjekësi” 1392
9 Qershor, Simpoziumi i parë mbi zhvillimin e arsimit mjekësor në Shqipëri 975
4 Qershor, Konferenca “Endodontia sot” 1037
3 Qershor, Konferenca “Veprimi ndërsektoral për të përmirësuar kequshqyerjen si dhe siguria në ushqim në rajonin e Kukësit” 947
Qershor, Kurs Pasuniversitar “Cilësi dhe siguri në parandalimin e infeksioneve të lidhura me asistencën” 1190
28-29 Maj, Konferenca “Transformim 2011: Mjekësi Familje e bazuar ne fakte shkencore” 988
28 Maj, Konferenca “Strategjia e trajtimit dhe parandalimit të astmës bronkiale 1025
28 Maj, Konferenca “Insuficienca kardiake dhe akute” 1295
27 Maj, Konferenca Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Infektivologjisë 1040
27 Maj, Konferenca “Sëmundjet e veshkave –Arritjet dhe sfidat për të ardhmen” 1079
25 Maj, Seminar “Informatika shëndetësore: mundësitë dhe sfidat e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në shërbimin shëndetësorë “ 962
24 -26.05.11 Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 961
21.05.2011 Simpozium “Refluksi Gastro-Ezofageal” 1127
20 Maj, Konferenca e 3-të e Mikrobiologjisë Klinike 1106
14-15 Maj, Trajnim “Duke përmirësuar të kaluarën jemi gati të hyjmë në të ardhmen” 950
13 Maj, Konferenca e parë e Shoqatës Shqiptare Pedodonti ¬ Profilaksi 994
9,10,11 Maj, Trajnim “Rishikimi dhe adaptimi i kurrikulës së Shëndetit Publik mbi ushqyerjen” 1029
07.05.2011 Konferenca “Epilepsia” 1081
07.05.2011 Workshop “Aplikimet e Botox dhe Fillers” 1051
6-7.05.11 Konferenca e 16-të Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të ORL-së 1134
30.04. 2011 Konferenca e tretë shqiptare mbi rrugët e frymëmarrjes 1261
29-30.04.2011 Konferencë “Kongresi i parë mesdhetar në Tiranë kundër kancerit” 1305
26-29. 04. 2011 Trajnim për trajnerët që do të zhvillojnë kursin “Vlerësimi i rritjes së fëmijës” 1406
18-22 Prill, Trajnim “Kurs kualifikimi për drejtuesit e sistemit shëndetësorë të zonës së Ballkanit: Menaxhimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore” 1076
16.04.2011 Trajnim “Patologjitë më të shpeshta në shërbimin ambulator dhe risitë në mjekim” 1061
15 Prill, Konferenca “Ti rikthehesh jetës” 1047
12-14.04.2011 Trajnim “Mjekësia mjedisore dhe vlerësimi i rrezikut” 1182
11-14.04. 2011 Trajnim “Kujdesi gjithëpërfshirës në shërbimet psikiatrike me shtretër”, 1014
Trajnim i vlerësuesve të brendshëm të cilësisë së shërbimit të nënës dhe të porsalindurit 960
09.04.11 Konferencë “Çështje të kardiologjisë dhe Kardiokirurgjisë Moderne” 971
7-8.04.11 Cochrane systematic review 1214
04.04.2011, Konferencë “Talasemia urë lidhëse midis Shqipërisë dhe Italisë” 1009
01-02.04.2011, Konferenca e 7-të shkencore “UFO” University 1071
29.03. 2011 Trajnim “Oftalmologjia dhe etika për mjekët e familjes” 997
28.03.11 Trajnim “Etika Profesionale” 1284
25.03.2011 Seminar “Perspektiva të reja në trajnimin e limfave dhe leukozave kronike” 1052
24-25.03.2011, Trajnim për mjekët e familjes mbi problemet e ujit dhe higjenës në tre komuna të Dibrës dhe Bulqizës 1005
21-25.03.2011 Kurs Formimi nga ESTM 1056
22.03.2011 Konferenca e IV e Shërbimit Ambulator, Tiranë 1001
21.03.2011 Trajnim “Shërbimi shëndetësor në familje për personat me aftësi të kufizuar” 1028
19.03.2011 Konferenca XII Kombëtare e Shoqatës Gastro-Entero-Hepatologji 1003
18-19.03.2011, Konferenca vjetore e Shoqatës së Anestezistëve dhe Reanimatorëve të Shqipërisë “ASAI” 987
17-19.03.2011 Kurs Rezidencial “ Mjekësia transfuzionale: zhvillimi në Shqipëri dhe në Europë” 1028
12.03.2011, Seminar “Trajtimi i Angina Pectoris të qëndrueshme” 1062
12.03.11, Konferenca ORL e pranverës 957
10.03.2011, Trajnim “Njohja dhe zbatimi i të Drejtave të Pacientëve në institucionet tona shëndetësore, bazuar në Kartën Shqiptare të të Drejtave të Pacientëve” 816
08.03.2011 Seminar,“Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Kujdesi infermieror i pacientëve me infeksion HIV/AIDS” 1370
05.03. 2011 Konferenca e V-të Kombëtare e Implantologjisë 997
05.03.2011, Trajnim / Të kuptojmë ankthin 1017
04.03.11, Seminar “Onkologjia” 1107
Shkurt – Mars Trajnim për skoliozat-diagnostikimi i hershëm, parandalimi dhe trajtimi 938
Trajnim “Ngritje Tekniko- Profesionale” 1042
24.02.11, Trajnim “Reformat në shërbimin shëndetësor parësor. Kodi deontologjik për mjekët dhe infermierët” 977
23.02.11, Trajnim “Ndjekja e gruas në lehoni” 956
21-23.02.11, Trajnim “Aspektet teorike dhe praktike të funksionimit të Bibliotekës Elektronike” 946
21.02.11, Trajnim “Futja në kalendarin kombëtar të vaksinës së pneumokokut” 1003
19.02.2011 Seminar “Antidepresivët në përdorim nga shërbimi parësor” 1086
10.02.11, Kurse trajnimi profesional “Bazat e Menaxhimit Shëndetësor” 1079
07.02.11, Trajnim për trajnerë në lidhje me kujdesin efektiv perinatal 965
05.02.11, Seminar “Ortopedia në shekullin e 21-të” 1043
05.02.11 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 965
26.01.11, Seminar “Instrumentet e reja të trajtimit endodontik te fëmijët” 1162
24.01.11,Trajnim “Parimet e kujdesit paliativ për profesionistët e shëndetësisë” 984
21.01.11 Trajnim për Kujdesin Paliativ 951
20.01.11 Seminar “Nursing management of HTT” 919
19.01.11, Workshop “Lëndët Biocide (DDD) dhe Metodat e Aplikimit të Sigurt në Shëndet Publik” 946
Janar – Qershor 2011, Kursi i formimit dhe kualifikimit të personelit të stafit të shtëpive të mbrojtura për të sëmurët psikikë 922