Viti 2010

Transfusion efficacy: the relevance of hospitals and clinicians, Efikaciteti i Transfuzionimit; lidhja midis spitalit dhe klinikës. 1027
Kujdesi shëndetësor parësor dhe parandalimi i HIV-AIDS-it 1258
Trajnim për kujdesin perinatal efektiv 1031
Konferenca shqiptaro-greke; “Të punojmë sëbashku për një ushqyerje të mirë” 1008
Konferenca e IV Nacionale e Implantoprotezës 998
Mjekësia e bazuar në të dhëna 1091
Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj llojeve të sigurta dhe të efektshme te kontraceptivëve. 1005
Menaxhimi i institucioneve dhe shërbimeve shëndetësore 1106
Shëndeti Mjedisor dhe Epidemiologjia 1610
Përdorimi i Mekanizmave të Kontraceptivëve Intrauterin (IUCD) për Ndërhyrje dhe Post-abortimin në gratë shtatëzëna. 988
Trajnim Profesional Pasuniversitar “Vlerësimi i Teknologjisë së Shëndetit” 957
Terapia anti-retrovirale per adultët dhe adoleshentët 1007
Udhëzuesit ndërkombëtarë dhe kosto efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 927
Konferenca e XI Kombëtare e Gastro-Entero-Hepatologjisë 1015
Konferenca e Përbashkët Vjetore e Neuro-Pediatrisë: 1023
Simpozium: Risku i abortit, aborti habitual dhe çrregullime të tjera të shkaktuara nga insuficenca e progesteronit. Trajtimi i tyre 990
Trajnim i nivelit të dytë për histeroskopinë gjinekologjike operative 1023
Dita Botërore e Luftës Kundër Tuberkulozit 976
Konferenca e X-të e Shoqatës Anestezi-Reanimacion 1127
Konsiderata mbi disa aspekte specifike të trajtimit bashkëkohor në ortodonci 980
Konferenca e 3-të e shërbimit ambulator të Tiranës 956
Menaxhimi i faktorëve te riskut ne Kardiologji - prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit te pacientëve 987
Risqet e shendetit publike te lidhura me perdorimin e pishinave 992
Seminar mbi diagnostikimin e dhimbjes se kokës, sipas shkollës Europiane 990
Kurs formimi nga ESTM 1162
Konferenca e VI-të stomatologjike – Universiteti UFO 1210
Dita e dermatologjisë 1026
Problemet oftalmologjike në shëndetin primar 973
Imunodefiçencat primare në Shqipëri 962
Udhëzuesit ndërkombëtare dhe kosto-efektiviteti i trajtimit të pacientëve në fushat kardiovaskulare dhe respiratore 927
Rolet dhe funksionet e Klinikës Universitare të Psikiatrisë. 1016
Sëmundja pulmonare kronike 957
Konferenca e parë e Dermato–Venorologjisë Shqiptare 989
Këshillim mbi të ushqyerit me gji 983
Konferenca e 3-të Kombëtare e Lidhjes së Psikiatrisë Shqiptare “Çrregullimet e ankthit” 957
Risqet e shëndetit publik të lidhura me përdorimin e pishinave. 992
Menaxhimi i faktorëve te riskut në kardiologji - prezantim i ‘Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve’. 972
Dita shqiptare e Melanomës 1018
Përdorimi i DIU-së pas lindjes 1036
Sëmundja renale kronike - Sfida e së ardhmes 1163
Shërbimi konjitiv në farmacitë e rrjetit të hapur. Evidencat farmakoterapeutike për sa i përket Diabetit, 977
Parandalimi i infeksioneve spitalore dhe vizionet për sigurinë e pacientit 1061
Kongresi i II-të ndërkombëtar i studentëve për shkenca mjekësore 1047
Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 984
Një qasje për dhunën me bazë gjinore 1023
Ndërtimi i kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë për t'iu përgjigjur me efektivitet viktimave të dhunës. 984
Trombembolia Pulmonare 1034
Metodat bashkëkohore të trajtimit endodonik te fëmijët. 942
Trajnim për kujdesin paliativ. 1032
Introduction to Palliative Care 982
Fundamentals of healthcare management 984
Trajtimi paraspitalor i traumave. 1000
Kongresi i 7-të i SECOS 1002
Toksikologjia e medikamenteve 1106
Legjislacion e menaxhim farmaceutik - Faramakovigjilenca 1286
Fitoterapi 1015
Konferenca e II-të mediko-kirurgjikale e Spitalit Rajonal 942
Asmta dhe Alergjia 1017
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Sarandë 903
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Përmet 915
Përditësimi i njohurive mbi teknologjinë e kontraceptivëve: Prezantim i protokolleve kombëtar të planifikimit familjar, Gjirokastër 920
Parandalimi dhe menaxhimi i hemorragjisë Post-Partum (HPP) 943
Workshop “Hartimi i programeve të edukimit në vazhdim” 929
Trajtimi terapeutik i pacientit në territor dhe problemet që lidhen me përdorimin dhe ruajtjen e medikamenteve 903
Përditësim mbi udhëzuesit ndërkombëtar për menaxhimin e patologjive kronike 948
Menaxhimi klinik i infeksioneve HIV/AIDS: sindromi inflamator i rimëkëmbjes imune 962
01.06.2010 Qëndrueshmëria e barnave dhe respektimi i udhëzimeve të OBSH 1039
Urgjencat, traumat dentare dhe Standardet në stomatologji 998
Simpozium i IV shkencor i shërbimit stomatologjik publik 935
Seminari “Biofarmaci dhe farmakokinetikë – bioekuivalenca e barnave” 1016
Seminari “Kujdesi paliativ dhe rëndësia e tij te të sëmurët terminalë” 925
Konferenca e II Infermieristike 986
Cilesia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e kujdesit shëndetësor, Tiranë 934
Cilësia në kujdesjet infermierore, sfidë e madhe për profesionistët e shëndetësisë, Kukës 933
Parapërgatitja e të semurit, vendosja e diagnozës dhe konsensusi për të sëmurët që operohen nga kirurgjia oro – maksilo – faciale 1013
Depistimi i faktorëve për sëmundjet kardiovaskulare në shërbimin e kujdesit parësor 1017
Teknikat e bashkëbisedimit individual në komunitet mbi planifikimin familjar 958
Bazat e edukimit dhe promocionit shëndetësor 1118
Kujdesi Paliativ në të sëmurët terminal me kancer, SIDA, të moshuar me sëmundje kronike 1044
Artriti Reumatoid - Diagnostikimi dhe trajtimi bashkëkohor 1472
Teknikat e marrjes së masës. Ciklet e ndryshme të sterilizimit 941
Simpozium shkencor ndërkombëtar: Mekanizmat që fshihen pas dhimbjes neuropatike dhe dhimbjes fantome" 942
Workshop: Shëndeti i nënës dhe planifikimi familjar 1079
Urgjencat Obstetrike 977
Kursi i menaxhimit të lidershipit infermieror 942
Funksionet thelbësore të shërbimeve të shëndetit mendor 1004
01-04.06.2010, Trajnim mbi teknikat klinike dhe këshilluese për teknologjinë kontraceptive dhe IST 925
10-12.06.2010, Diagnostikimi dhe trajtimi i osteogjenezës imperfekta 956
12.06.2010, Trajtimi i frakturave "Fiksuesit e brendshëm" 955
17.06.2010, Profesionalizëm - Etikë – Humanizëm: Kushte për integrimin e profesionit tonë 989
25.06.2010, Konferenca Kombëtare “Planifikimi Familjar për një Shqipëri të Shëndetshme” 970
03.07.2010, Praktika e mirë e farmacisë, njohja dhe parandalimi i efekteve toksike të barnave dhe raportet patentë xhenerike 965
5-6.07.2010, Ndërtimi i një sistemi kombëtar të shëndetit dhe sigurisë në punë 959
09.07.2010, Të përcaktojmë nevojat, të gjejmë mundësitë dhe kapacitetet për realizimin sa më efektiv të edukimit te vazhdueshëm profesional 923
12-14.09.2010, Pozicionimi shtrirë dhe ulur i fëmijëve me probleme neuro-zhvillimore 926
09.2010, Çrregullimet e ankthit si dhe simptomat fizike, sjellore dhe psikologjike të çrregullimit të depresionit unipolar te fëmijët 1156
11.09.2010, Psikanaliza Lakaniane: Çfarë dëgjon një psikanalist? Ëndrra, rruga mbretërore drejt të pavetëdijshmes 967
Kursi i Epidemiologjisë së aplikuar 979
22-25.09.2010, Kongresi III Ndërkombëtar i Shëndetit Rural në Vendet e Mesdheut dhe Ballkanit 992
23-25.09.2010, 18th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation 1013
4-9.10.2010, Sëmundjet e veshit në kujdesin parësor 991
27-29.09.2010, Basic Life Support (BLS) dhe Pediatric Advanced Life Support (PALS) 1160
Roli i mjekut të familjes dhe infermierit në menaxhimin e TB në Shqipëri 1456
19-22.09.2010, Trajnim për kujdesin paliativ 2 976
17.09.2010, Ekonomia sociale e tregut. Orientimi i pacientit në sektorin shëndetësor 992
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 941
15.09.2010, Ndjekja e gruas në paralindje 964
15.07.2010, Programi i Trajnimit të Lidershipit Shqiptar të Telemjekësisë 1068
25-26.06.2010, Kanceri i mushkërive 1015
30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim 1144
Menaxhimi i Integruar i sëmundjeve të fëmijërisë 988
Trajnim në Shëndet Mendor për Mjekët e Familjes 960
29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 1188
07.10.2010, Terapia e mbështetjes dhe kujdesi infermieror ndaj simptomave të tumoreve tek të moshuarit" 1240
15.10.2010, Menaxhim perioperator në Obstetrik Gjinekologji 1037
23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 1199
17.09.2010, Menaxhimi i urgjencave infermierore 962
24.09.2010 – 30.10.2010, Zoonozat, kontrolli i infeksionit spitalor, rezistenca mikrobike 1250
25.09.2010, Joint EHRA-ASC Syncope Event: A day full course 935
29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike 1034
11.10.2010, Farmacisti dhe Farmacia, shërbimet dhe linjat guidë 1016
15.10.2010, Seminari “Menopauza dhe kontracepsioni” 1013
16.10.2010, Konferenca “Menopauza dhe kontracepsioni” 1064
01.10.10, Trajnim mbi “Prezantimin e metodave të abortit të sigurt dhe metodave të kontracepsionit pas abortit” 911
7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë 1011
11-12.10.10, Konferenca e III-të Kombëtare e Shëndetit Mendor “Shëndeti mendor dhe sëmundja kronike: nevoja për kujdes të integruar dhe të vazhduar” 840
16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“ 950
22.10.10, Konferenca e 18-të Kirurgjikale Shqiptare 1067
27.10.10, Konferenca “Infeksionet spitalore dhe antibiotikorezistenca“ 1073
30.10.10 Sesioni Shkencor Vjetor i Shoqatës së Imazherisë Shqiptare 1010
30.10.10, Konferenca e I-rë Infermieristike e Spitalit Rajonal Durrës 1000
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme 960
Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim “Të ndihmojmë duhanpirësit të lenë duhanin “ 966
09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë” 973
09.10.10 Seminar “Roli i farmacistit në sistemin shëndetësor shqiptar” 1058
16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët” 954
23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike” 962
25.10.10 Trajnim “Përdorimi i mirë i antibiotikëve në trajtimin e infeksioneve të sipërme dhe të poshtme të traktit respirator duke minimizuar shfaqjen e rezistencave bakteriale" 728
27-28.10.10 Seminar “Diabeti 2010” 961
29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare 1164
29.10.10 Wokshop “Imazhe të deformimit të miokardit” 969
Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor 1071
08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë” 975
13.10.10 Workshop “Depresioni dhe ankthi, vetëvrasja dhe puna me të” 1006
15.10.10 Trajnimi “HIV/AIDS në një mjedis multidisiplinar” 996
19.10.10 Konferenca Ndërkombëtare “Dinamikat e integrimit në familjen evropiane përmes përfshirjes sociale” 1198
Trajnim për personelin shëndetësor të zonave rurale 942
15.10.10 Konferenca “Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” 1014
25.10.10 Workshop “Vizita geriartrike në kujdesin parësor dhe të reja mbi diabetin” 943
26.10.10 Trajnimi “Ndjekja e gruas në lehoni” 952
29.10.10 Konferenca “Për një shërbim farmaceutik bashkëkohor” 927
04.11.10 Trajnim “Faktorët e riskut, diagnostikimi dhe trajtimi i sëmundjeve të aparatit kardiovaskular” 1042
05.11.10 Seminari “Informatika infermierore, rëndësia në sistemet e financimit dhe planifikimit spitalor dhe komponentë praktikë të punës” 914
05.11.10 Seminar “Tumoret epiteliale malinje” 956
06.11.10 Konferenca “Menaxhimi i faktorëve të riskut në Kardiologji – prezantim i Udhëzuesit ESC të trajtimit të pacientëve” 925
11.11.10 Trajnim “Dhimbjet e kokës” 980
13.11.10 Konferenca “Cefaletë në moshën pediatrike” 990
15.11.10 Trajnim “Përditësimi në çështje të kardiologjisë në kujdesin parësor e dytësor” 957
17.11.10 Seminari “Teknologjia e përgatesave kozmetike” 1069
19.11.10 Trajnim “Prezantimi i metodave të abortit të sigurt dhe të metodave të kontracepsionit pas abortit” 954
20.11.10 Seminar “Psikanaliza Lakaniane: Simptoma, subjekti i ndarë dhe dëshira e tij” 976
08.11.10 Trajnimi “Survejanca e gripit dhe vaksina kundër tij” 983
10.11.10 Trajnimi “Prerja dhe mjekimi i kordonit umbilikal” 1047
20.11.10 Konferenca “The year of Lung” 979
04.11.10 Konferenca Kombëtare Shkencore e Dermato-Venerologjisë 970
10.11.10 Trajnim “Trajtimi dhe menaxhimi i para-tetraplegjisë” 991
23.10.10 Seminar “Menaxhimi klinik i infeksionit HIV/AIDS: Rezistenca ndaj terapisë” 975
13.11.10 Konferencë “Vitaminat: risitë, roli i tyre në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve” 954
25.11.10 Trajnim “ Ndryshime në gjak periferik” 974
12.11.10 Konferencë "Rikonstruksioni në regjionin OMF, e ardhmja e FREE FLAPIT në Shqipëri” 1034
13.11.10 Seminar “Përkujdesi farmaceutik” 1012
19.11.10 Trajnim “Menaxhimi i Qendrës Shëndetësore bazuar në menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin financiar dhe mikro-menaxhimin” 915
20.11.10 Seminari i parë shkencor “Onkologjia” i Spitalit Hygeia - Tiranë 1043
25.11.10 Trajnim “Infeksionet spitalore në maternitet” 995
25.11.10 Trajnim “Working with communities to improve maternal and newborn health” 997
Dhjetor 2010, Trajnim “Patologjitë kardiake, patologjitë endokrine” 987
Trajnim “Përmirësimi i cilësisë së kujdesit infermieror në shërbimin Obstetrik-Gjinekologjik dhe Neonatologjisë” 938
13.09.10 Trajnim për trajnerët “Nga aktivitetet pasive drejt aktiviteteve ndëraktive të edukimit në vazhdim për profesionistët e shëndetësisë” 924
16.10.10 Konferenca “Rëndësia e zbatimit me rigorozitet e kalendarit të vaksinimit në parandalimin e sëmundjeve infektive – Tendencat e reja për vaksinat” 789
20, 27 Nëntor, 5 Dhjetor 2010, Trajnim i mjekëve të përgjithshëm dhe të familjes të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 944
20 Nëntor, 14, 21 Dhjetor 2010, Trajnim i infermiereve/mami të shërbimit shëndetësor parësor në qarkun e Elbasanit 911
Trajnim për inspektorët sanitarë në çështje të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 1008
Dhjetor 2010 Menaxhimi i Emergjencës në Shëndet Publik 1150
01.12.10 Seminar “Kontraceptivët – Metodat e kontracepsionit dhe të rejat e fundit mbi kontraceptivët. Roli i farmacistëve” 919
03.12.10 Seminar “Takimi i parë ndërmjet Obstetërve/Gjinekologëve të Shqipërisë dhe Greqisë” 912
03.12.10 Konferenca e 2-të e Shoqatës së Endoskopisë Gjinekologjike Mbarëshqiptare 985
03.12.10 Workshop mbi sensibilizimin e konsumit me rrezik e të dëmshëm të alkoolit, varësisë nga alkooli dhe problemeve të lidhura me të 1148
04.12.10 Konferenca XIV e Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë 1165
06.12.10 Training for Primary Care in URTI, otoscopy and mental illness 921
08.12.10 Seminar “Ndryshimet metabolike dhe sëmundjet endokrine” 1131
09.12.10 Konferenca e dytë kombëtare e edukimit në vazhdim “Sfidat e edukimit të vazhduar mjekësor për profesionistët e shëndetësisë” 1113
09.12.10, Konferenca “Aplikimet e Biologjisë Molekulare në Diagnozën e Sëmundjeve Gjenetike dhe Infektive” 1197
10.12.10 Seminari “Menaxhimi i informacionit dhe përdorimi i tij në menaxhim” 1003
13.12.10 Konferenca e Tretë Mjekësore Ndërkombëtare në Specialitete 1121
13.12.10 Trajnim i mjekëve psikiatër mbi Shëndetin Mendor 1069
13.12.10 Trajnim “Si të bësh punë kërkimore” 1084
15.12.10 Konferencë “Përmirësimi i cilësisë në shëndetësinë shqiptare - një domosdoshmëri e kohës” 1335
18.12.10 Konferencë shkencore me temë “Antidepresivët” 994
18.12.10 Konferenca Kombëtare “Sëmundjet alergjike të lëkurës dhe rrufa alergjike” 1111
20.12.10 Trajnim i mjekëve të shkollave për pasojat që shkakton përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave tek të rinjtë dhe masat parandaluese që duhen ndërmarrë 782