slogan7-al

02 Nëntor 2019 Lushnje "Parandalimi i diabetit Mellitus"

Titulli i aktivitetit: 02 Nëntor 2019 Lushnje "Parandalimi i diabetit Mellitus"

Data e zhvillimit: 02 Nëntor 2019

Vendi i organizimit: Salla e Poliklinikës Lushnje Ora 12:20

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik 

Kontakte:  Tel: 355 68 21 48 193 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje , Infermier, Farmacist, Shendet Publik

Kreditet :3