slogan7-al

10 dhjetor 2018, “Terapite alternative per depresionin duke perfshire intervenimet elektronike dhe ndikimin e dietes dhe ushqyerjes ne simptomat e depresionit

Titulli i aktivitetit: 10 dhjetor 2018, “Terapite alternative per depresionin duke perfshire intervenimet elektronike dhe ndikimin e dietes dhe ushqyerjes ne simptomat e depresionit

Data e zhvillimit: 10 - 11 dhjetor 2018

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International

Organizatori/ofruesi: Fakuteti i Mjekesise

Kontakte: Tel: 0699770427 E-mail: anila.gjonaj@ fakultetimjekesise.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, psikiater, neurologe

Kreditet: 3.9