slogan7-al

20-21 nentor 2018, Konference “ Cikli i frankofonise mjekesore, Perditesim ne Heaptologji »

Titulli i aktivitetit: 20-21 nentor 2018, Konference “ Cikli i frankofonise mjekesore, Perditesim ne Heaptologji »

Data e zhvillimit: 20-21 nentor 2018

Vendi i organizimit: Fakuteti i Mjekesise

Organizatori/ofruesi: Fakuteti i Mjekesise

Kontakte: Tel: 0699770427 E-mail: anila.gjonaj@ fakultetimjekesise.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, farmacist

Kreditet:  4