slogan7-al

2 nentor 2018, Konference “ Shendeti ne moshen e trete. Parandalimi dhe kujdesi”

Titulli i aktivitetit: 2 nentor 2018, Konference “ Shendeti ne moshen e trete. Parandalimi dhe kujdesi”

Data e zhvillimit: 2 nentor 2018

Vendi i organizimit: Fakuteti i Mjekesise

Organizatori/ofruesi: Tirana Hotel International

Kontakte: Tel: 0699770427 E-mail: anila.gjonaj@ fakultetimjekesise.edu.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek specialiteteve te ndryshme, Infermier, dentist, farmacit, logopesist, psikologe, punonjes social

Kreditet: 3