slogan7-al

12 Maj, 2018 Korçë "Antikoagulantët e rinj dhe terapia e antitrombocitare"

Titulli i aktivitetit: 12 Maj, 2018  Trajnim “Antikoagulantet e rinj dhe Terapia antitrombocitare".

Data e zhvillimit:12 Maj, 2018

Vendi i organizimit: DSHP Korçë

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 355 694445985 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje, pergjithshem , Infermier, Farmacist

Kreditet : 6