slogan7-al

17 dhe 18 nentor 2017 Tiranë / Konference “Konferenca e 23 Kombetare Dentare” .

Titulli i aktivitetit: 17 dhe 18 nentor 2017 Tiranë / Konference “Konferenca e 23 Kombetare Dentare” .  

Data e zhvillimit: 17 dhe 18 nentor 2017

Vendi i organizimit: Hotel Tirana International

Organizatori/ofruesi: Shoqata Dentare Shqiptare

Kontakte: Tel: 0696878349 E-mail: cristiancura@shdsh.org

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i pergjithshem, Stomatologë

Kreditet :  12