slogan7-al

Data 1 e cdo muaji 2017 Lekaj / Leksion “Per Personelin e QSH Lekaj “

Titulli i aktivitetit: Data 1 e cdo muaji 2017 Lekaj / Leksion “Per Personelin e QSH Lekaj “  

Data e zhvillimit: Data 1 e cdo muaji 2017

Vendi i organizimit: QSH Lekaj

Organizatori/ofruesi: QSH Lekaj

Kontakte: Tel: 0675302888 E-mail: qshlekaj@hotmail.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier

Kreditet : 12