slogan7-al

15 qershor 2017, “Trajnim online mbi planifikimin familjar Moduli 1, Moduli 2, Moduli 3, Moduli 4”

Titulli i aktivitetit: 15 qershor 2017, “Trajnim online mbi planifikimin familjar Moduli 1, Moduli 2, Moduli 3, Moduli 4”

Data e zhvillimit: 15 qershor 2017

Vendi i organizimit: Platforma online http://www.vic.eeirh.org/login/index.php

Organizatori/ofruesi: Qëndra Shqiptare për Popullsine dhe Zhvillimin

Kontakte: Tel: 042251475 E-mail: info@acpd.org.al

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek familje dhe i pergjithshem Infermier

Kreditet : Cdo modul ka 9 kredite