slogan7-al

10 – 17 mars 2017 Lac , Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar) “Praktikat menaxhuese të urgjencave mjekësore”

Titulli i aktivitetit: 10 – 17 mars 2017 Lac , Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar) “Praktikat menaxhuese të urgjencave mjekësore”

Data e zhvillimit: 10 – 17 mars 2017

Vendi i organizimit: Spitali Lac

Organizatori/ofruesi: ISSAT

Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i përgjithshëm, Nd . Mjekë, Kryeinfermierë, Drejtues të Institucioneve shtetërore, Pjestarë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Kreditet : 12