slogan7-al

Gjate 2016 Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Roli i mjekut të familjes në kujdesin parësor” .

Titulli i aktivitetit: Gjate 2016 Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Roli i mjekut të familjes në kujdesin parësor” .

Data e zhvillimit: Gjate 2016

Vendi i organizimit: ISSAT Tiranë

Organizatori/ofruesi: ISSAT

Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek i përgjithshëm, Nd . Mjekë, Kryeinfermierë, Drejtues të Institucioneve shtetërore, Pjestarë të stafit të Institucioneve të Kujdesit Shëndetësor Parësor

Kreditet :  30

Nr i dosjes : 1112