slogan7-al

13 shkurt 2016, Berat "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë".

Titulli i aktivitetit: 13 shkurt 2016, Berat "Vlerësimi dhe fillimi i insulinoterapisë".

Data e zhvillimit: 13 shkurt 2016

Vendi i organizimit: Spitali Rajonal Berat, Salla Telemedicines

Organizatori/ofruesi: Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakte: Tel: 355 694445985 E-mail: adrianhoxha @yahoo.com

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek, Infermier, Manaxher/Drejtor, Farmacist, Specialist të shëndetit publik

Kreditet : 4

Nr i Dosjes 890