slogan7-al

19-25 dhe 22- 27 Nëntor Lushnjë, 20- 26 Nëntor Divjakë-Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Kujdesi Infermieror” .

Titulli i aktivitetit: 19-25 dhe 22-27 Nëntor Lushnjë, 20-26 Nëntor Divjakë-Kurs Trajnimi Profesional (niveli pasuniversitar)“Kujdesi Infermieror” .

Data e zhvillimit: 19-25 dhe 22-27 Nëntor Lushnjë, 20-26 Nëntor Divjakë

Vendi i organizimit: DSHP Lushnjë, QSH Divjakë

Organizatori/ofruesi: ISSAT Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Infermier

Kreditet : 30