slogan7-al

21 Nentor - 08 Dhjetor 2014, Tiranë/Trajnim. Shërbimet Spitalore, Menaxhimi dhe përmirësimi i tyre.

Titulli i aktivitetit: 21 Nento r- 08 Dhjetor 2014, Tiranë/Trajnim. Shërbimet Spitalore, Menaxhimi dhe përmirësimi i tyre.

Data e zhvillimit: 21 Nento r- 08Dhjetor 2014

Vendi i organizimit: ISSAT Tiranë

Organizatori/ofruesi: ISSAT Kontakte: Tel: 0 42260 035 Adresa: Rr. "Kavajës" , Nd.128, H.10 Tiranë

Kategoria e pjesëmarrësve: Mjek okulist, kardiolog, gjinekolog, Infermier, Farmacist, Dentist, Manaxher/Drejtor, Studentë niveli +2 i Shëndetit Publik ,viti i 4 &5 Mjëksi

Kreditet : 65