slogan7-al

27 Shtator,Tiranë "Latanti dhe medikamentet"

Titulli i aktivitetit:

27 Shator,Tiranë "Latanti dhe medikamentet" 

Data e zhvillimit:

27.09.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Viktoria Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Shoqata Kombëtare e Shëndetit Publik

Kontakt

Tel: 355 68 21 48 193 

E-mail: adrianhoxha@yahoo.com 

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Menaxher/drejtor 

Farmacist

Specialist të shëndetit publik

Kreditet:

4