slogan7-al

19 Shtator, Prizren/Konferencë. Konferenca II-të Ndërkombëtare “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”.

Titulli i aktivitetit:

19 Shtator, Prizren/Konferencë. Konferenca II-të Ndërkombëtare “Zhvillimet bashkëkohore në farmaci”.

Data e zhvillimit:

19-21.09.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Oferta Prizren, Kosovë.

Organizatori/ofruesi:

Fakulteti i Farmacisë, IHZHF, EUFEPS

Kontakte:

Email: ihzhf@gmail.com tel: 355 66 40 42 666, www.ihzhf.org

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Farmacist

Kreditet :

20