slogan7-al

11 Shtator, Tiranë/Trajnim. Sistemi i financimit të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar, analiza e kostove dhe DRG-të.

Titulli i aktivitetit:

11 Shtator, Tiranë/Trajnim. Sistemi i financimit të Shërbimit Shëndetësor Kombëtar, analiza e kostove dhe DRG-të.

Data e zhvillimit:

11-12.09.2014

Vendi i organizimit:

UNIZKM

Organizatori/ofruesi:

UNIZKM, MSH, Universiteti i Firences

Kontakte:

Email: a.gjoshi@unizkm>.al tel: 355 4 2273290

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Kreditet :

12