slogan7-al

6 Qershor, Tiranë/Konferenca e IV Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Mikrobiologjisë Klinike.

Titulli i aktivitetit:

6 Qershor, Tiranë/Konferenca e IV Kombëtare e Shoqatës Shqiptare të Mikrobiologjisë Klinike.

Data e zhvillimit:

6.06.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Mondial , Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Shoqatës Shqiptare të Mikrobiologjisë Klinike

Kontakte:

E-mail: a_koraqi_70@hotmail.com tel: 355 67 20 67 408

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Kreditet :

6