slogan7-al

31 Maj, Vlorë. Epidemiologjia e sëmundjeve renale kronike.

Titulli i aktivitetit:

31 Maj, Vlorë. Epidemiologjia e sëmundjeve renale kronike.

Data e zhvillimit:

31.05.2014

Vendi i organizimit:

Hotel Partner ,Vlorë

Organizatori/ofruesi:

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

Kontakte:

E-mail: zyraufsh@yahoo.com  tel: 355 2264980

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Stomatolog

Farmacist

Kreditet :

4