slogan7-al

23 Maj, Gjirokastër/Seminar. Infeksionet e plagëve kirurgjikale.

Titulli i aktivitetit:

23 Maj, Gjirokastër/Seminar. Infeksionet e plagëve kirurgjikale.

Data e zhvillimit:

23.05.2014

Vendi i organizimit:

Salla Mediateka, Universiteti E.Çabej, Gjirokastër

Organizatori/ofruesi:

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë

Kontakte:

E-mail: zyraufsh@yahoo.com  tel: 355 2264980

Kategoria e  pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Stomatolog

Farmacist

Kreditet :

3