slogan7-al

17 Shkurt, Trajnim për shëndetin seksual dhe riprodhues

Titulli i aktivitetit

17 Shkurt, Trajnim për shëndetin seksual dhe riprodhues

Data e aktivitetit

17-22.02.2014

Vendi i organizimit:

Lezhe

Organizatori/ofruesi:

Shoqata "Asistencë për komunitetin në Shqipëri" 

Kontakt

acaalbania@gmail 

04 2424827

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Menaxher/drejtor 

Mediator shëndeti

Kreditet:

67