slogan7-al

11 Shkurt, Durrës, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca II

Titulli i aktivitetit

11 Shkurt, Durrës, Trajnim për përditësimin e njohurive farmaceutike- Seanca II

Data e zhvillimit:

11.02.2014

Organizatori/ofruesi:

Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë 

Kontakt 

zyraufsh@yahoo.com

0693370253

Kategoria e pjesëmarrësve

Farmacist

Kreditet:

6