slogan7-al

4-16 Nëntor, Tiranë “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës dhe vlerësimi i rritjes”

Titulli i aktivitetit: 4-16 Nëntor, Tiranë/Trajnim për trajnerë “Ushqyerja e nënës dhe fëmijës dhe vlerësimi i rritjes”
Data e zhvillimit: 04 -16/11/2013
Vendi i organizimit: Hotel Stela - Tiranë
Organizatori/ofruesi: Ministria e Shëndetësisë dhe UNICEF
Kontakte: E-mail:gbejtja@moh.gov.al
Kategoria e  pjesëmarresve Personeli i kujdesit parësor të 8 qarqeve të vendit
Qëllimi i aktivitetit: Fuqizimi njohurive dhe aftësive të personelit të qendrës shëndetësore, në mënyrë që të përmirësohet shëndeti i nënave dhe fëmijëve të vegjël
Kreditet: 54