slogan7-al

Tetor, Lezhë "Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit në shërbime të shëndetit seksual dhe riprodhues në komunitet"

Titulli i aktivitetit:

Tetor, Lezhë "Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit në shërbime të shëndetit seksual dhe riprodhues në komunitet"

Data e zhvillimit:

01 - 02.10.2013

07 - 09.10.2013

14 - 16.10.2013

21 - 23.10.2013

28 - 30.10.2013

Vendi i organizimit:

Salla  DSHP Nr.3 - Berat

Organizatori/ofruesi:

Shoqata "Asistencë për komunitetin në Shqipëri" 

Kontakt

acaalbania@gmail 

04 2424827

Kategoria e pjesëmarrësve:

Mjek

Infermier

Menaxher/drejtor 

Mediator shëndeti

Qëllimi i aktivitetit:

Përmirësimi i njohurive dhe aftësive të mjekëve dhe infermierëve të shërbimit parësor në rrethet Berat, Kuçovë dhe Lezhë mbi shëndetin seksual dhe riprodhues.

Kreditet:

67