slogan7-al

7 Qershor, Konferenca “Menaxhimi klinik i Embolisë Pulmonare”

Titulli i aktivitetit

7 Qershor, Konferenca “Menaxhimi klinik i Embolisë Pulmonare”

Data e zhvillimit:

07.06.2013

Vendi i organizimit:

Hotel Mondial - Tiranë

Organizatori/ofruesi:

Shoqata e Pneumologëve të Shqipërisë

Kontakt

Tel: 0662065750

Kategoria e pjesëmarrësve

Pneumologë

Angiologë

Mjekë familje

Farmacistë

Qëllimi i aktivitetit:

Paraqitja e të dhënave më të fundit mbi Embolinë Pulmonare në botë dhe Shqipëri dhe prezantimi i një klase të re antikoagulantësh oralë.

Kreditet:

5