slogan7-al

30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim

Titulli i aktivitetit: 30.06.2010, Mjekësia bashkëkohore dhe kujdesi infermieror si pjesë e edukimit në vazhdim
Data e zhvillimit: 30 Qershor 2010
Vendi i organizimit: Fakulteti i Infermierisë, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Infermierisë, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Përmirësim i njohurive në shkencat mjekësore dhe infermierore, si dhe shkëmbimi i eksperiencave mes fakulteteve të Infermierisë në vend dhe atyre evropiane.
Kreditet: 4