slogan7-al

29.09.2010, Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes

Titulli i aktivitetit: 29.09.10 Përdorimi i epiziotomive në sallën e lindjes 29.09.2010
Data e zhvillimit: 29 Shator 2010
Vendi i organizimit: Spitali Universitar “Koço Gliozheni”
Organizatori/ofruesi: Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni”
Kategoria e  pjesëmarresve Infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Rritja e kapaciteteve të stafit infermieror të SUOGJ “Koço Gliozheni” në lidhje me metodologjinë dhe teknikat e kryerjes së epiziotomisë, kohën e kryerjes dhe higjenën e plagës.
Kreditet: 3