slogan7-al

23-24.10.2010, Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor

Titulli i aktivitetit: Transformim 2010: Mjekët e familjes dhe paketa e shërbimeve bazë në kujdesin parësor 23-24.10.2010
Data e zhvillimit: 23-24 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Shkolla e Kuqe, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Fakulteti i Mjekësisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë të familjes
Qëllimi i aktivitetit: Të aftësojë më tej mjekët e përgjithshëm dhe të familjes në përmbushjen me cilësi të shërbimeve të paketës bazë të kujdesit parësor; të shërbejë si një platformë inkurajimi mbi rolin e rëndësishëm të mjekëve të kujdesit parësor në shëndetësinë shqiptare.
Kreditet: 10