slogan7-al

29.09.2010, Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike

Titulli i aktivitetit: Të njohim dhe parandalojmë sëmundjet gjenetike
Data e zhvillimit: 29 Shtator, 6, 20, 27 Tetor, 3 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Durrës, Tiranë, Vlorë, Korcë, Shkodër
Organizatori/ofruesi: Shoqata për Zhvillim Mediatik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë gjinekologë
Qëllimi i aktivitetit: Të njihen nga mjekët gjinekologë të dhënat mbi sëmundjet gjenetike në Shqipëri, pasojat, kostoja e shtetit në trajtimin e tyre, por dhe kostoja sociale për vetë fëmijën, familjen dhe shoqërinë.
Kreditet: 4