slogan7-al

7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë

Titulli i aktivitetit: 7-9.10.10, Kongresi I 8-të ballkanik mbi implantimin dhe aparate të dëgjimit të teknologjisë së lartë
Data e zhvillimit: 7-9 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Adriatik Durrës
Organizatori/ofruesi: Shërbimi ORL, QSUT / Spitali Amerikan i Tiranës
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë ORL, audiologë, foniatër, pediatër, mjekë familje, infermierë, logopedistë, studentë.
Qëllimi i aktivitetit: Sensibilizimi I personelit mjekësor lidhur me problemin e shurdhësisë, diagnostikimin e hershëm dhe trajtimin adekuat.
Kreditet: 6