slogan7-al

16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“

Titulli i aktivitetit: 16.10.10, Konferenca “Funksioni respirator dhe Spirometria“
Data e zhvillimit: 16 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Pneumologëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë infeksionistë, menaxherë, drejtorë, mikrobiologë.
Qëllimi i aktivitetit: Të njihet vlera e matjes së funksionit respirator në parandalimin, diagnozën dhe mjekimin e sëmundjeve pulmonare.
Kreditet: 5