slogan7-al

Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme

Titulli i aktivitetit: Nëntor 2010 – Nëntor 2011, Trajnim për alkoolpirjen e rrezikshme dhe të dëmshme
Data e zhvillimit: Nëntor 2010 – Nëntor 2011
Vendi i organizimit: Pranë DSHP-ve të rretheve
Organizatori/ofruesi: Autoriteti Shëndetësor Rajonal
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë familje, infermierë
Qëllimi i aktivitetit: Të aftësohet personeli i kujdesit parësor për të klasifikuar pacientët sipas një programi sistematik testimi, që do të shërbejë për të përdorur sistemin e ndërhyrjeve të shkurtra, si një metodë efikase e promocionit të shëndetit dhe parandalimit të sëmundjeve në komunitet.
Kreditet: 12