slogan7-al

09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë”

Titulli i aktivitetit: 09.10.10 Seminar “Praktika e mirë e farmacisë”
Data e zhvillimit: 9 Tetor 2010, 10 Nëntor 2010
Vendi i organizimit: Kukës, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Urdhri i Farmacistëve të Shqipërisë
Kategoria e  pjesëmarresve Farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi I farmacistëve në lidhje me praktikën e mirë të farmacisë, klasifikimin e gabimeve të mjekimit, njohjen e ndërveprimit të barnave si dhe masat që duhet të merren për parandalimin e tyre.
Kreditet: 3