slogan7-al

16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët”

Titulli i aktivitetit: 16.10.10 Konferenca “ Parandalimi i sëmundjeve ngjitëse te fëmijët”
Data e zhvillimit: 16 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana Internacional, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata Pediatrike Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë pediatër, etj.
Qëllimi i aktivitetit: Përditësimi I dijeve në lidhje me aplikimin e skemave të imunizimit; njohja me kombinacionet vaksinale të rekomanduara sot për moshën pediatrike.
Kreditet: 5