slogan7-al

23.10.10 Seminar shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike”

Titulli i aktivitetit: 23.10.10 Seminar  shkencor “Preparatet farmakologjike në patologjitë dermato-estetike”
Data e zhvillimit: 23 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Sheraton, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Shoqata e Dermato-venerologjisë Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë, farmacistë
Qëllimi i aktivitetit: Zgjerimi i njohurive shkencore të punonjësve të farmacisë mbi disa sëmundje të lëkurës që janë të lidhura me uljen e cilësisë së jetës së pacientëve.
Kreditet: 3