slogan7-al

29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare

Titulli i aktivitetit: 29-30.10.10 Konferenca e 16-të Kombëtare Dentare Shqiptare
Data e zhvillimit: 29 -30 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Hotel Tirana Internacional, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Departamenti i Stomatologjisë dhe Shoqata Dentare Shqiptare
Kategoria e  pjesëmarresve Dentistë, menaxherë/drejtorë
Qëllimi i aktivitetit: Prezantimi i punimeve shkencore; prezantimi i të rejave shkencore nga lektorë të huaj.
Kreditet: 9