slogan7-al

Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor

Titulli i aktivitetit: Trajnim mbi Shëndetin Mjedisor
Data e zhvillimit: Aktivitet i përsëritur
Vendi i organizimit: Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Instituti i Shëndetit Publik
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë epidemiologë, higjenistë
Qëllimi i aktivitetit: Trajnimi i profesionistëve të shëndetit publik në aplikimin praktik të metodave epidemiologjike mjedisore në shëndetin publik.
Kreditet: 43