slogan7-al

08.10.10 Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë”

Titulli i aktivitetit: 08.10.10  Trajnim “Diagnostikimi, format klinike dhe trajtimi I astmës bronkiale dhe alergjitë”
Data e zhvillimit: 8 Tetor 2010
Vendi i organizimit: Qendra Shëndetësore Nr.6, Tiranë
Organizatori/ofruesi: Qendra Shëndetësore Nr.6, Tiranë
Kategoria e  pjesëmarresve Mjekë
Qëllimi i aktivitetit: Pajisja me njohuritë e duhura dhe bashkëkohore të mjekëve të familjes së QSH nr.6 për diagnostikimin e hershëm dhe mjekimin efikas të të sëmurëve me astma bronkiale dhe me forma të ndryshme të alergjisë, si parakusht për rritjen e cilësisë së jetës së këtyre të sëmurëve.
Kreditet: 17